Τα έργα ΤΑΠ ΤοΚ εξετάστηκαν σε σύσκεψη υπό τον περιφερειάρχη Π. Νίκα

Πέμπτη, 9 Δεκεμβρίου 2021 09:36

Η πορεία των έργων που χρηματοδοτούνται από το ΤΑΠ ΤοΚ εξετάστηκε σε σύσκεψη υπό τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου Π. Νίκα με τη συμμετοχή στελεχών της ΕΥΔΕΠ Πελοποννήσου και του Δ.Σ. της “Αρκαδία 2020” ΤΑΠ ΤοΚ.

Στη σύσκεψη συζητήθηκε η δυνατότητα επιτάχυνσης των διαδικασιών έτσι ώστε να υπάρχει πλήρης απορρόφηση των πόρων στο τέλος του 2023.