Τα μηνιαία απολογιστικά οικονομικά στοιχεία του Δήμου Τρίπολης για το μήνα Ιούλιο

Πέμπτη, 6 Αυγούστου 2020 14:59

Τα αποτελέσματα του προϋπολογισμού για τον μήνα Ιούλιο, ανακοινώνει ο Δήμος Τρίπολης.

Τα αναλυτικά στοιχεία υπάρχουν στο αρχείο ΕΔΩ