Τα νέα του Φορέα Διαχείρισης όρους Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού για το Γ’ Τετράμηνο 2015

Τετάρτη, 2 Μαρτίου 2016 07:40

Με στόχο την επικοινωνία με άτομα ή/και ομάδες με κοινά περιβαλλοντικά ενδιαφέροντα ο Φορέας Διαχείρισης όρους Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού επιμελήθηκε ενημερωτικό ηλεκτρονικό φυλλάδιο (Newsletter) για την περίοδο Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2015. Τα κείμενα της έκδοσης κατανέμονται σε ενότητες ανάλογα με το περιεχόμενό τους (Δράσεις Επόπτευσης/ Φύλαξης, Δράσεις Προστασίας & Διαχείρισης, Δράσεις Πληροφόρησης Εκπαίδευσης & Δημοσιότητας, Λοιπές περιβαλλοντικές δράσεις, κ.λπ.).

Η έκδοση πρόκειται να μετατραπεί σε εξαμηνιαία για το έτος 2016. Διαβάστε στον παρακάτω σύνδεσμο το Newsletter για το Γ΄ τετράμηνο του 2015: http://www.fdparnonas.gr/wp-content/uploads/2014/11/Newsletter-9th_2015.pdfΜπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με τις δράσεις του Φορέα Διαχείρισης για προγενέστερες περιόδους από την σχετική ενότητα Newsletter της ιστοσελίδας του Φορέα [http://www.fdparnonas.gr/activities/newsletter/].

Οι εκδόσεις συντάσσονται από τα στελέχη του Φορέα και σκοπεύουν στην ενίσχυση της επικοινωνίας με το κοινό για την ανάδειξη της προστατευόμενης περιοχής όρους Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού αλλά και την προβολή των δράσεων του Φορέα Διαχείρισης.