Τα θέματα της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δ.Τρίπολης

Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2019 18:16
φωτογραφία αρχείου

Σας καλούμε την 19η Ιουνίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00΄ το μεσημέρι, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

   1. Περί έγκρισης πρακτικού διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Τρίπολης- Τμήμα 1: Προμήθεια μικρού ελαστικοφόρου φορτωτή πλάγιας ολίσθησης με προσαρτήματα
  1. Περί έγκρισης πρακτικού διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Τρίπολης- Τμήμα 2: Καινούργιο σάρωθρο με σύστημα αναρρόφησης
  1. Περί έγκρισης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής με απόδοση λογαριασμού για την αντιμετώπιση πληρωμής δαπάνης παραβόλων για έλεγχο εξέτασης και επανεξέτασης ΚΤΕΟ οχημάτων Δήμου Τρίπολης
  1. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Μονομελές Β΄.) κατά τη δικάσιμο της 25-6-2019, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (Αρ. κλ. ΚΛ1028/17-7-2018, αρ. πιν. 23, αρ. καταχ.ΑΓ100/18-7-2012) προσφυγής ιδιώτη κατά του Δήμου Τρίπολης μετά την Α533/2017 προδικαστική
  1. Ανάκληση της υπ’ αριθ. 70/2019 Α.Ο.Ε. και εκ νέου ορισμός δικηγόρου για ενέργειες σχετικές με την υποβολή δηλώσεων ακινήτων ιδιοκτησίας του Δήμου Τρίπολης της Δ.Ε. Τρίπολης (εκτός των σχολείων) στο Γραφείο Κτηματογράφησης π.ε. Αρκαδίας
  1. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της 29/2019 Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Τρίπολης
  1. Περί έγκρισης τακτικών χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής με απόδοση λογαριασμού για την πληρωμή δαπάνης παραβόλων εισφοράς για τέλη χρήσης μηχανημάτων έργων του Δήμου Τρίπολης
  1. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 18733/12-6-2019 έγγραφο της Δ-νσης Οικονομικών Τμήμα Εσόδων & Δημοτικής Περιουσίας να μεριμνήσει για τη μεταγραφή της 537/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στη μερίδα του Δήμου Τρίπολης, στο Υποθηκοφυλακείο Τριπόλεως – Νοτίου Πλευράς
  1. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 18748/12-6-2019 έγγραφο της Δ-νσης Οικονομικών Τμήμα Εσόδων & Δημοτικής Περιουσίας να μεριμνήσει για τη μεταγραφή της 536/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στη μερίδα του Δήμου Τρίπολης, στο Υποθηκοφυλακείο Ορχομενού – Λεβιδίου

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Της Οικονομικής Επιτροπής

ΑΛΗΓΕΩΡΓΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ