Τα θέματα συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βόρειας Κυνουρίας

Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2019 15:19
Φωτο αρχείου

Σας καλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, που θα γίνει την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019 και ώρα 18:00 στο Δημαρχείο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν-3852/2010, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Καθορισμός του τρόπου χρήσης των χώρων που θα διατεθούν κατά την προεκλογική
περίοδο στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων, για
την προεκλογική προβολή τους εν όψει των Βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου
2019.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Κουτρουμπής Γεώργιος – Πρόεδρος Δ.Σ.
2. Εξέταση της ένστασης με αριθμό 5404/27-05-2019 του αναδόχου του έργου
«Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Τοπική Κοινότητα Δολιανών».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Γκαύρος Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
3. Εξέταση της ένστασης με αριθμό 5405/27-05-2019 του αναδόχου του έργου
«Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Τοπική Κοινότητα Δολιανών».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Γκαύρος Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
4. Εξέταση της ένστασης με αριθμό 5406/27-05-2019 του αναδόχου του έργου
«Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Τοπική Κοινότητα Δολιανών».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Γκαύρος Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
5. Έγκριση του 1ου και τακτοποιητικού ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου
«Βελτίωση μηκοτομής και ασφαλτόστρωσης δημοτικών δρόμων στην Τοπική
Κοινότητα Αγίου Πέτρου.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Γκαύρος Δημήτριος – ΑντιδήμαρχοςΟ Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Κουτρουμπής Γεώργιος