Τα θέματα της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Τρίπολης

Δευτέρα, 18 Απριλίου 2016 16:50
φωτογραφία αρχείου

Σας καλούμε την 22η Απριλίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00΄ σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

1. Περί έγκρισης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου 20162. Αποδοχή δωρεάς για την τοποθέτηση φωτιστικού στύλου στην Τ.Κ. Αμπελακίου

3. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ζωοτροφών για τη σίτιση δυο ίππων σύμφωνα με την αρ. 428/97 ΑΔΣ

4. Έγκριση έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής με απόδοση λογαριασμού, για την αντιμετώπιση πληρωμής δαπάνης παραβόλων για έλεγχο εξέτασης και επανεξέτασης ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου Τρίπολης

5. Έγκριση έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής με απόδοση λογαριασμού, για την αντιμετώπιση πληρωμής των τελών κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου Τρίπολης

6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια εντύπων

7. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την κάλυψη δαπανών δημοσίευσης ανακοίνωσης Δημάρχου

8. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την εργασία «Έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης για ακίνητο στην Τ.Κ. Λεβιδίου»

9. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την εργασία: «Έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης για δημοτικό περίπτερο πάρκου παλαιάς δεξαμενής»

10. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την εργασία: «Συντήρηση ανελκυστήρων στα Δημοτικά κτίρια»

11. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την «προμήθεια κλιματιστικού για την αίθουσα του πρώην ΚΕΠ (Σκιρίτιδας) ΤΚ Βλαχοκερασιάς»

12. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την «προμήθεια σχεδίων»

13. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την «προμήθεια θερμαντικού σώματος παλαιού Δημαρχείου Τρίπολης»

14. Ανάκληση Απόφασης για ηλεκτροδότηση πίλαρ

15. Απόδοση λογαριασμού δημοτικής υπαλλήλου, διαχείρισης ποσού 750,00 €, το οποίο είχε λάβει, για την αντιμετώπιση δαπανών σύμφωνα με την 157/2016 Α.Ο.Ε.

16. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει εάν η Ταμεικαή υπηρεσία έχει δικαίωμα να χορηγήσει μετά από σχετική αίτηση μελών Συμβουλίων Τοπικών Κοινοτήτρων ή Δημοτικών Κοινοτήτων αντίγραφα τιμολογίων που κατάθεσε ο Πρόεδρος της Κοινότητας και δαπάνησε με την πάγια προκαταβολή που έλαβε σύμφωνα με την 74449/2010 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών

17. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την «προμήθεια αναλωσίμων»

18. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την «προμήθεια σφραγίδων»

19. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Μονομελές Β΄.) κατά τη δικάσιμο της 24-5-2016, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (Αρ. κλήσης 1091 και Αρ. Πιν. 95) προσφυγής της «Τράπεζα Eurobank Ergasias ΑΕ» κατά του Δήμου Τρίπολης

20. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Μονομελές Β΄.) κατά τη δικάσιμο της 24-5-2016, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (Αρ. κλήσης 1093 και Αρ. Πιν. 96) προσφυγής της «Τράπεζα Eurobank Ergasias ΑΕ» κατά του Δήμου Τρίπολης

21. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Μονομελές Β΄.) κατά τη δικάσιμο της 24-5-2016, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (Αρ. κλήσης 1103 και Αρ. Πιν. 101) προσφυγής της «ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ» κατά του Δήμου Τρίπολης

22. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Μονομελές Β΄.) κατά τη δικάσιμο της 24-5-2016, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (Αρ. κλήσης 1101 και Αρ. Πιν. 100) προσφυγής της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού κατά του Δήμου Τρίπολης

23. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Μονομελές Β΄.) κατά τη δικάσιμο της 24-5-2016, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (Αρ. κλήσης 1099 και Αρ. Πιν. 99) προσφυγής της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού κατά του Δήμου Τρίπολης

24. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Μονομελές Β΄.) κατά τη δικάσιμο της 24-5-2016, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (Αρ. κλήσης 1085 και Αρ. Πιν. 92) προσφυγής της «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ» (πρώην «Τράπεζα PROBANK Α.Ε.») κατά του Δήμου Τρίπολης

25. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Μονομελές Β΄.) κατά τη δικάσιμο της 24-5-2016, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (Αρ. κλήσης 1087 και Αρ. Πιν. 93) προσφυγής της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ» πρώην «Πανελλήνια Τράπεζα Α.Ε.» κατά του Δήμου Τρίπολης

26. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Μονομελές Β΄.) κατά τη δικάσιμο της 24-5-2016, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (Αρ. κλήσης 1089 και Αρ. Πιν. 94) προσφυγής της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ» τέως «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ» κατά του Δήμου Τρίπολης

27. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Μονομελές Β΄.) κατά τη δικάσιμο της 24-5-2016, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (Αρ. κλήσης 1097 και Αρ. Πιν. 98) προσφυγής της «AlphaΤράπεζα ΑΕ» (πρώην «Εμπορική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε.») κατά του Δήμου Τρίπολης

28. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Μονομελές Β΄.) κατά τη δικάσιμο της 24-5-2016, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (Αρ. κλήσης 1095 και Αρ. Πιν. 97) προσφυγής της «AlphaΤράπεζα ΑΕ» κατά του Δήμου Τρίπολης

29. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την «προμήθεια ασφαλτομίγματος για αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων ΔΕ Τρίπολης»

30. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή των εξόδων μεταφοράς τεσσάρων νέων διαδρομών για το δημοτικό κολυμβητήριο

31. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για εργασίες συντήρησης ψυκτικών μηχανημάτων- ηλεκτρολόγου και συντήρησης πυροσβεστήρων στις παδικές κατασκηνώσεις Δήμου Τρίπολης

32. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την εργασία Αντικατάσταση κυκλοφορητή στο Δημοτικό κατάστημα της Δ.Ε. Λεβιδίου

Σε περίπτωση κωλύματός σας παρακαλούμε όπως μας ειδοποιήσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Της Οικονομικής Επιτροπής

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ