Τα θέματα της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δ.Τρίπολης

Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου 2016 20:09
φωτογραφία αρχείου

Σας καλούμε την 8η Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00΄ σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:
1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωση για την εργασία «Αναβάθμιση, Συντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη των Εφαρμογών Λογισμικού έτους 2016»
2. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την εργασία: «Ηχητική κάλυψη συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου και επιτροπών Δήμου Τρίπολης»
3. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την «προμήθεια θερμαστρών υγραερίου (τύπου μανιταριού) για την αποθήκη του Δήμου»
4. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την εργασία «Επισκευή Η-Μ εξοπλισμού στο σιντριβάνι στην Τ.Κ. Αρτεμισίου»
5. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την εργασία Καθαρισμού βάθρων ηρώων στη ΔΕ Τρίπολης
6. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την «προμήθεια μικρών σάκων τσιμέντου»
7. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την αμοιβή της εταιρείας ΔΙΑΣ Α.Ε. για την καταβολή μισθοδοσίας και προνοιακών επιδομάτων
8. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για τη συνδρομή του Δήμου στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων- Προαγωγής Υγείας
9. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την εργασία Συντήρηση κλιματιστικών Δήμου Τρίπολης
10. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την «προμήθεια κλιματιστικού για το Κοινοτικό γραφείο Τ.Κ. Χρυσοβιτσίου»
11. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την «προμήθεια ακατέργαστου άλατος»
12. Έγκριση δαπάνης Δήμου Τρίπολης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια εντύπου με τον κανονισμό λειτουργίας των λαϊκών αγορών του Δήμου Τρίπολης
13. Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών δημότη από τέλη εκδιδομένων λογαριασμών 2010 & 2011
14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αμοιβή του δικηγόρου κ. Χασάπη Παναγιώτη που είχε ορισθεί με την 640/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, για παράσταση και κατάθεση υπομνήματος ενώπιον του ΣτΕ κατά την δικάσιμο της 21-4-2016 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη κατά τη συζήτηση της από 6-12-2012 αίτησης ακύρωσης του Δήμου Τρίπολης κατά της 62/27/21-6-2012 Απόφασης της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 Περιφέρειας Πελοποννήσου.
15. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Εφετείου Ναυπλίου, κατά τη δικάσιμο αυτού την 2-3- 2016 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, κατά την εκδίκαση της έφεσης του Δήμου Τρίπολης κατά Λεμπέκου Ιωάννη και της με αριθ 46/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρίπολης.
16. Περί αποδοχής ή μη της γνωμοδότησης του δικηγόρου κ. Οικονομόπουλου Αντωνίου, επί της υπ’ αριθ. 99318/13090/7-11-2015 ακυρωτικής απόφασης του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιουνίου, σχετικά με την υπ’ αριθ. 727/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρίπολης και ορισμός δικηγόρου για άσκηση προσφυγής κατ’ αυτής στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006
17. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για υπηρεσίες ταχυμεταφοράς εγγράφων