Τα θέματα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Γορτυνίας

Πέμπτη, 24 Ιανουάριος 2019 19:35

H πρόσκληση για τη συνεδρίαση του ΔΣ Γορτυνίας

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γορτυνίας στην
Δημητσάνα, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, την Παρασκευή 25 του μηνός Ιανουαρίου έτους 2019 και ώρα 17:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1. Προσαρμογή Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Γορτυνίας στις
παρατηρήσεις του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ.
2. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 300.000,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών για πρόληψη και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες.
3. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 54.521,50 € από το Υπουργείο Εσωτερικών για κάλυψη
λειτουργικών δαπανών (συμπληρωματική κατανομή ΚΑΠ).
4. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 5.940,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών για κάλυψη
λειτουργικών δαπανών σχολείων (συμπληρωματική κατανομή).
5. Αποδοχή ποσού 3.000,00 € προκαταβολή σχολείων ενταγμένων για δράση εξοπλισμού των δημοτικών σχολικών βιβλιοθηκών (Δημοτικού Σχολείου Τροπαίων).
6. Έγκριση μελέτης με τίτλο «Ανάπλαση Οικισμού Λουτρών Ηραίας Δημοτικής Ενότητας
Ηραίας», προϋπολογισμού 70.000,00 €.
7. Έγκριση μελέτης με τίτλο «Ανάπλαση Οικισμού Χρυσοχωρίου Δημοτικής Ενότητας Ηραίας», προϋπολογισμού 50.000,00 €.
8. Έγκριση Κυκλοφοριακής μελέτης του έργου με τίτλο «Ανάπλαση Οικισμού Βυτίνας».
9. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή τοίχου
αντιστήριξης στο δρόμο προς Αγιονέρι Δήμου Γορτυνίας».
10. Υποβολή πρότασης στα πλαίσια της Πρόσκλησης 3 του ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 – ΑΜΚΕ
«Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων» (ΑΔΑ: 9ΥΧ046ΜΩΑ0-ΙΜ0).
11. Υποβολή πρότασης στα πλαίσια της Πρόσκλησης 4 του ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 – ΑΜΚΕ
«Έργα ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης του πόσιμου νερού» (ΑΔΑ: 6ΖΔΕ46ΜΩΑ0-
8ΘΕ).
12. Υποβολή πρότασης στα πλαίσια της Πρόσκλησης 6 του ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 – ΑΜΚΕ
«Παρεμβάσεις αξιοποίησης – προστασίας φυσικού περιβάλλοντος για την ενίσχυση του
τουρισμού» (ΑΔΑ: 991Κ46ΜΩΑ0-ΞΒΕ).
13. Υποβολή πρότασης στα πλαίσια της Πρόσκλησης 7 του ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 – ΑΜΚΕ
«Αναβάθμιση Οικιστικού Περιβάλλοντος» (ΑΔΑ: 6ΑΞΧ46ΜΩΑ0-ΕΑΟ).
14. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης έργου: «Σύνδεση παροχών με το νέο δίκτυο
ύδρευσης στην Τ.Κ. Λαγκαδίων».
15. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.
16. Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) Δήμου Γορτυνίας.
17. Έγκριση καταχώρησης σε τουριστικό οδηγό.
18. Έγκριση παραχώρησης Πολιτιστικού Κέντρου στην Τ.Κ. Κοκκινοράχης στον Σύλλογο
Απανταχού Κοκκινοραχιτών «Τα Εισόδια της Θεοτόκου» για μακροχρόνια χρήση.
19. Έγκριση παράτασης παραχώρησης αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στην Τ.Κ. Λυσσαρέας για τις ανάγκες των κατοίκων.
20. Έγκριση παραχώρησης του προαυλίου χώρου της Σχολής Αργυροχρυσοχοΐας στην Τ.Κ.
Στεμνίτσας για οικογενειακή εκδήλωση.
21. Έγκριση υλοτόμησης δέντρων στο κοιμητήριο Τ.Κ. Λευκοχωρίου λόγω επικινδυνότητας.
22. Συμπλήρωση – τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 140/2018 Απόφασης Δ.Σ. περί «τροποποίησης – επικαιροποίησης κανονισμού λαϊκής αγοράς Τ.Κ. Λαγκαδίων».
23. Πρόταση προς την Επιτροπή του άρθρου 28 Ν. 4497/2017 για το ύψος του ημερήσιου τέλους που θα καταβάλουν οι συμμετέχοντες πωλητές στη λαϊκή αγορά της Τ.Κ. Λαγκαδίων.
24. Καθορισμός – παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής καταστημάτων για το έτος 2019.
25. Ανανέωση εξουσιοδότησης υπολόγων για την διαχείριση Τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου.
26. Έγκριση Σχεδίου Δράσης Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Γορτυνίας (ΔΗΚΕΓ) οικονομικού έτους 2019.
27. Έγκριση Προϋπολογισμού Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Γορτυνίας (ΔΗΚΕΓ) οικονομικού έτους 2019.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΜΕΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ