Τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου Νότιας Κυνουρίας

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2016 07:48
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νότιας Κυνουρίας θα συνεδριάσει στο Δημοτικό κατάστημα Λεωνιδίου (αίθουσα Βιβλιοθήκης), την Δευτέρα 18 Ιανουαρίου  2016 και ώρα 18:00, με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

Θέμα 1ο: Περί της αναπροσαρμογής των τελών χρήσης της υπηρεσίας εκκενώσεως βόθρων. (Εισηγητής: Τρούμπας Δημήτριος)
Θέμα 2ο: Περί της εγκρίσεως αποφάσεων του Δ.Σ. του Ν.Π.I.Δ. «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Νοτίου Κυνουρίας» που αφορούν: α) τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2016, και β) την εισηγητική έκθεση η οποία τεκμηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησης για το οικ. έτος 2016. (Εισηγητής: Μάνος Ηλίας).
Θέμα 3ο: Περί της καθιέρωσης εξαίρεσης εφαρμογής της πενθήμερης εργασίας και λειτουργίας σε 24ωρη βάση των υπηρεσιών Καθαριότητας & Πρασίνου, Ύδρευσης Άρδευσης Αποχέτευσης. (Εισηγητής: Τρούμπας Δημήτριος)
Θέμα 4ο: Περί της συγκρότησης επιτροπών παραλαβής προμηθειών Δήμου Νότιας Κυνουρίας έτους 2016. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
Θέμα 5ο: Περί της συγκρότησης επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών προμηθειών του έτους 2016. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
Θέμα 6ο: Περί του ορισμού ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του στην επιτροπή παραλαβής ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου έτους 2016. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
Θέμα 7ο: Περί του ορισμού για το έτος 2016, δύο (2) δημοτικών συμβούλων μετά των αναπληρωτών τους στην επιτροπή του αρ. 1 «Όργανα διενέργειας δημοπρασιών» του Π.Δ. 270/1981 (ΦΕΚ 77Α) «Περί του καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας των δημοπρασιών για την εκποίηση ή την εκμίσθωση πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων». (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
Θέμα 8ο: Περί της συγκρότησης Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων έτους 2016. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
Θέμα 9ο: Επί της δωρεάς Νικολάου Γ. Βουγά ενός αγρού κατά το ¼ εξ αδιαιρέτου στη θέση «Πολιτέικα» της Τ.Κ. Τυρού. (Εισηγητής: Τριανταφύλλου Ιωάννης)
Θέμα 10ο: Επί αιτήσεως Μητσακόπουλου Κυριάκου του Αδαμαντίου για χορήγηση παραγωγικής άδειας λαϊκής αγοράς για διάθεση προϊόντων φυτικής παραγωγής. (Εισηγητής: Διαμαντής Κωνσταντίνος)
Θέμα 11ο: Περί της επιστροφής χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων. (Εισηγητής: Διαμαντής Κωνσταντίνος)
Θέμα 12ο:Περί της διαγραφής τελών ύδρευσης/άρδευσης λόγω λανθασμένης εγγραφής. (Εισηγητής: Διαμαντής Κωνσταντίνος)
Θέμα 13ο: Επί αιτήσεων πολιτών για παραχώρηση οστεοθυρίδων στο οστεοφυλάκιο του κοιμητηρίου της Τ.Κ. Κοσμά. (Εισηγητής: Τζοβάνης Δημήτριος)
Θέμα 14ο: Επί αιτήσεως Γρεβενίτη Κωνσταντίνου για δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου στο κοιμητήριο Παλαιοχωρίου. (Εισηγητής: Διαμαντής Κωνσταντίνος)