Τα θέματα του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου

Τρίτη, 15 Μαρτίου 2016 17:04
φωτο αρχείου

Παρακαλείσθε να παρευρεθείτε στην 4η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, που θα πραγματοποιηθεί στις 21 Μαρτίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 4.30 μ.μ, στο «Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης», με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Επικύρωση των πρακτικών της 15ης, 16ης, 17ης, 18ης, 19ης, 20ης, 21ης, 22ης και 23ης / 2014 συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου.
2. Επερώτηση της Σύμβουλου κ. Δήμητρας Λυμπεροπούλου, με θέμα: Ενημέρωση του Περιφερειακού Συμβουλίου για την συμμετοχή του Εντεταλμένου Σύμβουλου Πελοποννήσου, αρμόδιου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Διεθνών Σχέσεων Απόστολου Ε. Παπαφωτίου εκπροσωπώντας την Περιφέρεια, στη Διάσκεψη για τις θαλάσσιες υποθέσεις και στη συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου του Δικτύου περιφερειακών και παρακτίων Περιφερειών της Ευρώπης (CPMR), στην πόλη Χάαρλεμ (Haarlem), στην Ολλανδία, στις 18 & 19 Φεβρουαρίου 2016.
3. Επερώτηση της Σύμβουλου κ. Δήμητρας Λυμπεροπούλου, με θέμα: Ποια η στάση της Περιφέρειας Πελοποννήσου στις διαπραγματεύσεις για τη «Διατλαντική Συμφωνία Εμπορίου και Επενδύσεων» (ΤΤΙΡ) με τις ΗΠΑ, στο βαθμό που αυτή επηρεάζει δυσμενώς τα αγροτικά μας προϊόντα. – Πρόταση ψηφίσματος ενάντια στις διαπραγματεύσεις για τη «Διατλαντική Συμφωνία Εμπορίου και Επενδύσεων» (ΤΤΙΡ) με τις ΗΠΑ.
4. Ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης του έργου «Αποκατάσταση των ΧΑΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου».
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.
5. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου με τίτλο: Προσωρινή διαχείριση μη επικίνδυνων αστικών στερεών απορριμμάτων (μηχανική διαλογή, κομποστοποίηση, ανακύκλωση) Δήμων Άργους – Μυκηνών και Ναυπλιέων, στη θέση Γκριμάρια της ΔΕ Άργους του Δ. Άργους Μυκηνών ΠΕ Αργολίδας, Περιφέρειας Πελοποννήσου. (εξ αναβολής)
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου και Αναστάσιος Χειβιδόπουλος.
6. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου με τίτλο: Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων οδού Αθηνών – Νέας Εισόδου στο τμήμα από Θουρία έως Νέδοντα ποταμό του Δήμου Καλαμάτας – Α’ φάση.
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΕΣ: Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου και Ελένη Αλειφέρη – Καραθανάση.
7. Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) στο πλαίσιο Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Δημόσιου Ακινήτου (ΕΣΧΑΔΑ) για το ακίνητο στη θέση «Βερβερόντα» στο Πόρτο Χέλι Αργολίδας.
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου και Αναστάσιος Χειβιδόπουλος.
8. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: Σταθμός ξηράς σταθερής τηλεφωνίας, της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. με κωδικό θέσης «ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ Π/Κ-0350219» που βρίσκεται στην ΤΚ Χάρακος, ΔΕ Ζάρακα του Δήμου Μονεμβασίας ΠΕ Λακωνίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ελένη Αλειφέρη – Καραθανάση.
9. Έγκριση τροποποίησης της αριθ. 411/5-10-2015 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου περί έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της ΑΝΒΟΠΕ Α.Ε. για την υλοποίηση της υπηρεσίας: «Διοικητική – Τεχνική υποστήριξη κτηνοτρόφων Δημοτικών Ενοτήτων Κοντοβάζαινας, Τροπαίων, Ηραίας» στην ΠΕ Αρκαδίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας.
10. Έγκριση παράτασης χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης κατά 12 μήνες στην Προγραμματική Σύμβαση με τίτλο: «Ολοκλήρωση του Πολεοδομικού και Χωροταξικού σχεδιασμού της Δημοτικής Ενότητας Ασίνης του Δήμου Ναυπλιέων – Ολοκλήρωση σύνταξης των μελετών ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ» – (ΣΧΟΟΑΠ Ασίνης).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Χειβιδόπουλος.
11. Έγκριση εκτροπής – διακοπής κυκλοφορίας στην επαρχιακή οδό από διασταύρωση Τρίπολης – Πύργου προς Αετοράχη στην περιοχή της ΤΚ Αετοράχης στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση βλαβών επ. οδού από Σταυροδρόμι προς Αετοράχη – Κοκκινοράχη».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας.
12. Έγκριση 2ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Κ.Α.Π. Π.Ε. Αρκαδίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας.
13. Έγκριση 3ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του έργου “Εργασίες συντήρησης επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Αρκαδίας” με κωδικό 2014ΕΠ52600001.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας.
14. Εισήγηση για την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 2.000.00,00€ για τη χρηματοδότηση του υποέργου “Βελτίωση βατότητας οδικού άξονα Νεάπολη – Μεσοχώρι – Φαρακλό”.
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αδαμαντία Τζανετέα.
15. Εισήγηση για την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 1.500.000,00€ για τη χρηματοδότηση του υποέργου “Βελτίωση βατότητας οδικού άξονα Νεάπολη – Λάχι (Διασταύρωση προς Άγιο Νικόλαο και Βελανίδια)”.
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αδαμαντία Τζανετέα.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΚΟΥΡΟΣ