Τακτική Γενική Συνέλευση Χορωδίας Τρίπολης

Τετάρτη, 14 Ιουνίου 2017 12:32

Καλούνται τα, ταμειακά, εντάξει, Τακτικά Μέλη της ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, στα εντευκτήρια της (παλαιό Δημαρχείο) την Τετάρτη 5 Ιουλίου και ώρα 7.00 μ.μ. στην Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση με θέματα:

  1. Διοικητικός Απολογισμός
  2. Καλλιτεχνικός Απολογισμός
  3. Οικονομικός Απολογισμός
  4. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
  5. Συζήτηση επί των ανωτέρω
  6. Έγκριση ή όχι των παραπάνω θεμάτων
  7. Οικονομικός – Διοικητικός – Καλλιτεχνικός Προγραμματισμός και Προϋπολογισμός
  8. Έγκριση ή όχι του Προγραμματισμού-Προϋπολογισμού
  9. Συζήτηση επί των 7-8 και, γενικά….
  10. Αρχαιρεσίες για Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Συνέλευση επαναλαμβάνεται την επομένη Τετάρτη και την ίδια ώρα άνευ ετέρας υπομνήσεως. Για το Δ.Σ. της

   ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

       Ο Πρόεδρος                                        Ο Γεν. Γραμματέας

    ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΣΣΑΛΟΣ                                    ΔΗΜ. ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ