Τακτική συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου (live)

Τετάρτη, 3 Αυγούστου 2022 17:05

Παρακολουθήστε ζωντανά από το Αποστολοπούλειο πνευματικό Κέντρο της Τρίπολης την 16η Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου.

Τα θέματα που θα συζητηθούνΚαλείστε στην 16η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Πελοποννήσου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 3η Αυγούστου 2022, ημέρα
Τετάρτη και ώρα 4.00 μ.μ, στο «Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο του
Δήμου Τρίπολης», για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.
Διαδικασία ελέγχου :

Θέματα ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ TA MΕΣΣΗΝΙΑΣ
1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη
τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 122004/13-7-2004 ΑΕΠΟ του έργου:
«Αυτοκινητόδρομος Τρίπολης – Καλαμάτας: τμήμα Τσακώνα – Καλαμάτα» (όπως
ισχύει), ως προς τα πρόσθετα /συμπληρωματικά υδραυλικά και αντιπλημμυρικά
τεχνικά έργα στην περιοχή της Καλαμάτας της Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΠΕΤ:
2110544719).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, κ. Ανδρέας Τσουκαλάς2. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του
έργου: “ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΑΜΙΣΟΥ
ΑΠΟ ΤΟ “ΦΡΑΓΜΑ” ΆΡΙ-ΜΕΣΣΗΝΗ-ΕΚΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΘΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΜΕΧΡΙ
ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΒΟΛΗΣ ΣΤΟ ΚΟΥΛΝΤΟΥΚΙ
ΜΠΟΥΚΑΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ»”, της Διεύθυνσης Αντιπλημμυρικών & Εγγειοβελτιωτικών
Έργων (Δ19) του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα, κ. Αναστασόπουλος
Ευστάθιος.
3. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του
έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση και λειτουργία Μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας από βιορευστά – βιοέλαια, ισχύος 997,50 KW», της εταιρείας
«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ KELEN ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Π.Ε.», στη
θέση «ΚΑΣΚΟΥΤΗ ΓΡΑΝΑ – Αγροτεμάχιο υπ΄ αριθμ. 38», της Τ.Κ. Αντικαλάμου,
της Δ.Ε. Καλαμάτας, του Δήμου Καλαμάτας, της Π.Ε. Μεσσηνίας της
Περιφέρειας Πελοποννήσου. (εξ αναβολής)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, κ. Ανδρέας Τσουκαλάς.
ΘΕΜΑ TA ΕΔΡΑΣ
4. Ορισμός εκπροσώπων στην Περιφερειακή Επιτροπή Αναπτυξιακού
Σχεδιασμού (ΠΕΑΣ) (εξ αναβολής)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης Διοικητικών – Οικονομικών – Οργανωτικών –
Εκπαιδευτικών Θεμάτων και Δίκαιης Μετάβασης στην μεταλιγνιτική εποχή
(Μεγαλόπολη), κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος.
5. Λύση, θέση σε εκκαθάριση και ορισμός εκκαθαριστών Αστικής μη
Κερδοσκοπικής Εταιρείας (ΑΜΚΕ) με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ
ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ». (εξ
αναβολής)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης Διοικητικών – Οικονομικών – Οργανωτικών –
Εκπαιδευτικών Θεμάτων και Δίκαιης Μετάβασης στην μεταλιγνιτική εποχή
(Μεγαλόπολη), κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος.
-2-
ΘΕΜΑTA ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
6. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.):
«Τροποποίηση και ανανέωση της με αριθμ. πρωτ. 59193/2473/11-10-2013
Απόφασης έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου για το
έργο: Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Τολού, στη θέση «Λέσκα»,
της Δ.Κ. Τολού, Δ.Ε. Ασίνης, Δήμου Ναυπλιέων, Π.Ε. Αργολίδας, της
Περιφέρειας Πελοποννήσου». (ΠΕΤ: 2103501421). (εξ αναβολής)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος κ. Ιωάννης Μαντζούνης.
7. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) που
αφορά την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων στη θέση «Ρίνιζα», της Τ.Κ.
Διδύμων, Δ.Ε. Κρανιδίου, του Δήμου Ερμιονίδας, της Π.Ε. Αργολίδας, της
Περιφέρειας Πελοποννήσου, έκτασης 44.485,36 τ.μ. του φορέα «ΚΩΣΤΑΚΗΣ Ν.
ΜΑΡΜΑΡΑ ΙΚΕ» (ΠΕΤ: 2108607827). (εξ αναβολής)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος κ. Αναστάσιος Γανώσης.
ΘΕΜΑ TA ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
8. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για
την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων της μονάδας παραγωγής
ηλεκτρικών καλωδίων, σωλήνων και βεργών αλουμινίου της εταιρείας FULGOR
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Α.Ε.
που λειτουργεί στην περιοχή Σουσάκι Αγίων Θεοδώρων, στην ΔΕ Αγίων
Θεοδώρων, του Δ. Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων, ΠΕ Κορινθίας. (εξ αναβολής)
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κορινθίας κα Αθηνά Κόρκα – Κώνστα.
ΘΕΜΑ TA ΛΑΚΩΝΙΑΣ
9. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του
έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση και λειτουργία των αιολικών σταθμών
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας «Βρυσάκια – Κράνι» και «Λυκογκρεμός»,
συνολικής ισχύος 79,8 MW και των βοηθητικών υποστηρικτικών τους έργων της
ΔΕ Βοιών του Δ. Μονεμβασίας της ΠΕ Λακωνίας της Περιφέρειας
Πελοποννήσου». (εξ αναβολής)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών & Μεταφορών, κ. Θεόδωρος Βερούτης.
-3-
ΘΕΜΑTA ΑΡΚΑΔΙΑΣ
10. Έγκριση παράτασης του ωραρίου των καταστημάτων στη πόλη της
Μεγαλόπολης μέχρι τις 1:00 π.μ., την Παρασκευή 12 Αυγούστου 2022 στο
πλαίσιο της διοργάνωσης «ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ» του Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου
Μεγαλόπολης «Ο ΦΙΛΟΠΟΙΜΗΝ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης Διοικητικών – Οικονομικών – Οργανωτικών –
Εκπαιδευτικών Θεμάτων και Δίκαιης Μετάβασης στην μεταλιγνιτική εποχή
(Μεγαλόπολη), κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος.
11. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 513/16-10-2019 (ΑΔΑ: ΩΤΡΑ7Λ1-8ΟΥ)
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου περί ορισμού
υπαλλήλων για την υπογραφή επιταγών και χρηματικών εντολών της ΠΕ
Αρκαδίας καθώς και της υπ’αριθμ. 75/26-06-2021 απόφασής του (ΑΔΑ:
Ψ0ΛΙ7Λ1-ΑΘ3), περί έγκρισης εξουσιοδοτήσεων για τη σύνδεση της Περιφέρειας
στην ειδική εφαρμογή «ΔΙΑΣ Portal» ως προς την Π.Ε. Αρκαδία.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης Διοικητικών – Οικονομικών – Οργανωτικών –
Εκπαιδευτικών Θεμάτων και Δίκαιης Μετάβασης στην μεταλιγνιτική εποχή
(Μεγαλόπολη), κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος.
Έκδοση ψηφισμάτων Περιφερειακού Συμβουλίου