ΤΑΠΤοΚ | «Στηρίζουμε στην πράξη την τοπική επιχειρηματικότητα»

Δευτέρα, 2 Αυγούστου 2021 21:31

Ολοκληρώθηκε –την πρώτη ημέρα του Αυγούστου 2021- η προθεσμία υποβολής φακέλων υποψηφιότητας για τη Δράση 3_α ΤΑΠΤοΚ «Ενίσχυση του εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών ή στην παραγωγή και διάθεση μεταποιητικών προϊόντων».

Συνολικά υποβλήθηκαν 40 φάκελοι επιχειρηματικών σχεδίων από μικρές επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν σε περιοχές των Δήμων Τρίπολης, Γορτυνίας και Μεγαλόπολης.Το πλήθος, οι προϋπολογισμοί και η ποιότητα των επιχειρηματικών σχεδίων, ξεπέρασαν κάθε προσδοκία.

Στην πρόσκληση συμμετέχουν τουριστικά καταλύματα, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υποστηρικτικές του τουρισμού, καινοτόμες επιχειρήσεις μεταποίησης, που αξιοποιούν τον πλούτο της Αρκαδικής γης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των προτάσεων είναι 10.199.419,41€ και η αιτούμενη επιχορήγηση από το ΤΑΠΤοΚ, 5.503.308,89€.

Άμεσα θα εκκινήσει η αξιολόγηση των φακέλων υποψηφιότητας. Βασικό μέλημα του ΤΑΠΤοΚ είναι να προχωρήσουν στο συντομότερο δυνατό χρόνο οι επενδύσεις στους τρεις Δήμους της Αρκαδίας.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ