ΤΕΕ Πελοποννήσου | Παρουσίαση βιβλίου στην Τρίπολη του Καθηγητή Ε.Μ.Π. Κ.Σπυράκου

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020 11:04

Το ΤΕΕ Πελοποννήσου διοργανώνει εκδηλώσεις παρουσίασης του βιβλίου “Κατασκευές από τοιχοποιία – Αποτίμηση και επεμβάσεις για σεισμικά φορτία του Κωνσταντίνου Σπυράκου, Δρ Πολιτικού Μηχανικού, Καθηγητή Ε.Μ.Π., σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

–   Τρίπολη, Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020, ώρα έναρξης 18:00αίθουσα εκδηλώσεων Επιμελητηρίου Αρκαδίας

25ης Μαρτίου & Πανός 21

–   Ναύπλιο, Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2020, ώρα έναρξης 11:00

αίθουσα εκδηλώσεων Εργατικού Κέντρου Ναυπλίου

25ης Μαρτίου 2

–   Καλαμάτα, Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2020, ώρα έναρξης 18:00

αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Ιστορικού Δημαρχείου Καλαμάτας

Αριστομένους 28 

Στο πρώτο μέρος της παρουσίασης θα αναπτυχθούν:

  • Οι σημαντικότερες τρωτότητες των κατασκευών από φέρουσα τοιχοποιία μέσω παραδειγμάτων από αστοχίες σε πρόσφατους σεισμούς (Λέσβος, Κως, Λευκάδα).
  • Η μεθοδολογία αποτίμησης και επέμβασης σε κατασκευές από τοιχοποιία με βάση τη φιλοσοφία των σύγχρονων κανονισμών (ΚΑΔΕΤ, EC8-3 και του Σχεδίου για το Νέο Αναθεωρημένο EC8-3).
  • Η σεισμική συμπεριφορά και η μεθοδολογία ανάλυσης κατασκευών σε συνεχή δόμηση σε ιστορικά κέντρα, όπως, Άργος, Καλαμάτα, Κόρινθος, Ναύπλιο, Σπάρτη, Τρίπολη.

Στο δεύτερο μέρος θα παρουσιαστούν:

  • Οι σημαντικότερες παραδοσιακές αλλά και καινοτόμες μέθοδοι επεμβάσεων για υφιστάμενα κτίρια, διατηρητέα – μνημεία ή μη.
  • Παραδείγματα αποτίμησης και επέμβασης σε αντιπροσωπευτικές κατασκευές, από τις πλέον συνήθεις, όπως κατοικίες (π.χ., διώροφο κτήριο με τρίστρωτη τοιχοποιία) έως και μνημεία. Στα παραδείγματα θα συμπεριληφθούν η μελέτη των επεμβάσεων στο Κουβούκλιο του Πανάγιου Τάφου στα Ιεροσόλυμα και στα “Προσφυγικά” στην Αθήνα.