Τελετή έναρξης λειτουργίας του 2ου Βρεφονηπιακού Σταθμού της ΙΜ Μαντινείας και Κυνουρίας (video – pics)

Τρίτη, 18 Σεπτεμβρίου 2018 15:45

Την Τρίτη 18/09/2018 πραγματοποιήθηκε η τελετή έναρξης λειτουργίας του 2ου Βρεφονηπιακού Σταθμού τής Ιεράς Μητροπόλεως Μαντινείας και Κυνουρίας στο πρώην Ίδρυμα Τυφλών Γυναικών, πού βρίσκετε στην οδό Τέρμα Γορτυνίας στην πόλη της Τρίπολης.

Μέ τήν ἔναρξη λειτουργίας τοῦ νεοϊδρυθέντος 2ου Βρεφονηπιακοῦ  Σταθμοῦ  τῆς  Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαντινείας καί Κυνουρίας, τοῦ στεγαζομένου σέ τμῆμα κτιριακῶν ἐγκαταστάσεων τοῦ ἐν Τριπόλει  Ἱδρύματος Ἀπόρων Τυφλῶν  τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαντινείας καί Κυνουρίας, ἐτελέσθη σήμερα Τρίτη 18-9-2018 παρά τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  Ἁγιασμός. 

Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, μετά τήν τέλεσιν τοῦ Ἁγιασμοῦ εὐχήθηκε στούς μικρούς μαθητὲς καλή χρονιά καί ἀπευθυνόμενος πρός τούς παρισταμένους εἶπε ὅτι ἡ Ἱερά Μητρόπολις Μαντινείας καί Κυνουρίας στό πολυσχιδές ἔργο πού ἔχει νά ἐπιτελέσει ἔχει ἐντάξει καί τό ἔργον τῆς διαπαιδαγωγήσεως τῶν νεαρῶν βλαστῶν τῆς κοινωνίας μας. Σήμερα τίθεται σέ λειτουργία ὁ 2ος Βρεφονηπιακός Σταθμός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαντινείας καί Κυνουρίας στήν Τρίπολη μέ σκοπόν τήν διαπαιδαγώγησι παιδιῶν  οἰκογενειῶν τῆς τοπικῆς μας κοινωνίας.

Ἐν συνεχείᾳ εὐχαρίστησε τά μέλη   τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱδρύματος Προστασίας Ἀπόρων Τυφλῶν Τριπόλεως «Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ», καθ’ ὅτι παρεχωρήθη τμῆμα κτιριακῶν ἐγκαταστάσεων  τοῦ ὡς ἄνω Ἱδρύματος διά νά στεγασθῆ ὁ 2ος Βρεφονηπιακός  Σταθμός  τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαντινείας καί Κυνουρίας καθώς καί τόν  Διευθύνοντα Σύμβουλον τοῦ ἐν λόγῳ Σταθμοῦ, κ. Παναγιώτην Βαλασόπουλoν, γιά ὅλες τίς ἐνέργειες πού ἔκανε μέχρι σήμερα ὥστε νά τεθῆ σέ λειτουργία ἄλλος ἕνας Bρεφονηπιακός Σταθμός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μας στήν Τρίπολι.

Κλείνοντας καλωσόρισε τούς ἐργαζομένους καί τά παιδάκια τοῦ Βρεφονηπιακοῦ Σταθμοῦ εὐχόμενος καλή καὶ ἐποικοδομητική σχολική χρονιά.

π.Ἰ.Σ.

 

Εγκαίνια βρεφονηπιακού σταθμού Μητρόπολης