Τέσσερα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2021 10:55

Τέσσερα νέα Εκπαιδευτικά Προγράμματα ανακοίνωσε το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ) του Πανεπιστημίου Πελοπονήσου.

Αναλυτικά:4 ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 Έναρξη: 16 Δεκεμβρίου 2021

Διάρκεια: 20 εβδομάδες

https://det-kedivim.uop.gr/

  • Για εκπαιδευτικούς και στελέχη εκπαίδευσης
  • Μοριοδοτούμενα
  • Δικαίωμα συμμετοχής σε ημερίδες – συνέδρια (εισήγηση) και στα πρακτικά τους (συγγραφικό έργο)
  • Υλοποιούνται με την μέθοδο της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
  • Σημαντικές εκπτώσεις και διευκολύνσεις στην αποπληρωμή
  1. Διαχείριση Κρίσεων και Coaching σε Δημόσιους Οργανισμούς – Επιχειρήσεις
  1. Ο Ρόλος του Αποτελεσματικού Διευθυντή στην Αυτονομία του

Οργανισμού

  1. Χρήση Ψηφιακών Εργαλείων Οικονομικής Διαχείρισης σε Δημόσιους Οργανισμού
  1. Οικονομική Διαχείριση (Management) και Ηγεσία (Leadership) σε Δημόσιους Οργανισμούς-Επιχειρήσεις

 Αναλυτικές πληροφορίες και οι αιτήσεις συμμετοχής στα προγράμματα θα βρείτε στην ιστοσελίδα https://det-kedivim.uop.gr/

Για κάθε διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το προσωπικό της Γραμματείας του ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ https://kedivim.uop.gr/
τηλ: 2721045290

email: n.kouzi@uop.gr