Τετάρτη 15 Ιουνίου συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο

Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2016 17:43
φωτο αρχείου

Παρακαλείσθε να παρευρεθείτε στην 9η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, που θα πραγματοποιηθεί στο Ναύπλιο στις 15 Μαΐου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 4.00 μ.μ, στο «Βουλευτικό», με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Συζήτηση, κατόπιν αιτήματος Περιφερειακών Συμβούλων των παρατάξεων της μειοψηφίας, του θέματος: Κήρυξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου σε ελεύθερη ζώνη από τις συμφωνίες TTIP – CETA, υπογραφή της Διακήρυξης της Βαρκελώνης, ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου ενάντια στις συμφωνίες TTIP – CETA.
2. Ενημέρωση από τον Αντιπεριφερειάρχη Αργολίδας για την πορεία των έργων στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Χειβιδόπουλος.
3. Καταστροφικές ζημιές στην ελαιοπαραγωγή περιοχών της Περιφέρειας Πελοποννήσου, από δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ηλίας Στρατηγάκος.
4. Ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης – Πελοποννήσου.
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αδαμαντία Τζανετέα
5. Έγκριση τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Μεσσήνης, για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο του Δήμου Μεσσήνης».
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ελένη Αλειφέρη – Καραθανάση
6. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με αντικείμενο την παροχή τεχνικής βοήθειας από την Περιφέρεια στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ώστε να πραγματοποιηθεί η εκτέλεση των έργων και η εκπόνηση των μελετών και προμηθειών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου
7. Έγκριση σύναψης της τροποποιημένης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) για την εκτέλεση του έργου «Ερευνητικό Πρόγραμμα διάβρωσης ακτών Κορινθιακού Κόλπου».
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου και Πελοπίδας Καλλίρης
8. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν.3852/2010, μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Πελοπόννησος Α.Ε. Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας Ο.Τ.Α. με θέμα «Ολοκληρωμένο σχέδιο δράσεων ευαισθητοποίησης για την προώθηση και ανάδειξη των πολυδιάστατων συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Π.Ε. Αργολίδος και εν γένει της Περιφέρειας Πελοποννήσου».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Χειβιδόπουλος.
9. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και του συμπληρωματικού τεύχους του έργου «Εργασίες εκμετάλλευσης μαρμαροφόρου κοιτάσματος και αποκατάστασης λατομικού χώρου από την εταιρεία ΜΑΡΜΥΚ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ, σε δασική έκταση 87.431,44 m2 στη θέση ‘Μάλια Λίσε’ ΤΚ Νέας Επιδαύρου, του Δ. Επιδαύρου ΠΕ Αργολίδας.
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου και Αναστάσιος Χειβιδόπουλος.
10. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: Συμπληρωματικά έργα και έργα εκσυγχρονισμού για την υδροδότηση των Δήμων Άργους – Μιδέας – Μυκηνών – Κουτσοποδίου από τις πηγές Λέρνης.
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου και Αναστάσιος Χειβιδόπουλος.
11. Έγκριση κατανομής πιστώσεων του έργου με κωδικό 2014ΕΠ52600009 “Αποκαταστάσεις βλαβών – επεμβάσεις σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών Νομού Αργολίδας” σε υποέργο.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Χειβιδόπουλος.
12. Έγκριση 2ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του έργου με κωδικό 2014ΕΠ52600008 “Συντήρηση – βελτίωση ηλεκτροφωτισμού οδικού δικτύου Π.Ε. Αργολίδας”.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Χειβιδόπουλος.
13. Έγκριση 3ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του έργου 2014ΕΠ52600002 «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» και ένταξη νέων υποέργων.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Χειβιδόπουλος.
14. Έγκριση 3ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Ιδίων Πόρων έτους 2016, της Π.Ε. Μεσσηνίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ελένη Αλειφέρη – Καραθανάση
15. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου – ΠΕ Μεσσηνίας, του Δήμου Τριφυλίας, του Λιμενικού Ταμείου Ν. Μεσσηνίας και της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, για την υλοποίηση: Πλαισίου έργων ανάπτυξης λιμένος Κυπαρισσίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ελένη Αλειφέρη – Καραθανάση
16. Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 481/2-12-2015 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, περί έγκρισης θέσπισης παγίων χορηγημάτων καθαριότητας για τον καθαρισμό των Υπηρεσιών της ΠΕ Αρκαδίας, καθώς και των Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας, για το χρονικό διάστημα από 1-1-2016 έως 31-12-2016 .
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας.
17. Έγκριση του αριθμ. 8/7-6-2016 αποσπάσματος πρακτικού της Επιτροπής Παρακολούθησης Ε.Α.Π. Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας.
18. Έγκριση 2ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ “Κατασκευή αρδευτικών δικτύων και αντιπλημμυρικών έργων στο Νομό Αρκαδίας”, με κωδικό 2014ΕΠ52600027.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας.
19. Έγκριση 5ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Κ.Α.Π. Π.Ε. Αρκαδίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας.
20. Έγκριση κατανομής πιστώσεων του έργου 2012ΕΠ02600000 “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» σε υποέργο.
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.
21. Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 132/2016 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης σε βάρος του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 ΠΕ Λακωνίας, για την αύξηση του παγίου χορηγήματος καθαριότητας λόγω αυξημένων αναγκών καθαρισμού των εντός έδρας υπηρεσιών της ΠΕ Λακωνίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αδαμαντία Τζανετέα
22. Έγκρισης αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου για την Π.Ε. Λακωνίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αδαμαντία Τζανετέα
23. Έγκριση τροποποίησης της 407/2014 απόφασης «Ορισμός προσώπων για την υπογραφή επιταγών και χρηματικών εντολών μεταφοράς» ως προς την ΠΕ Μεσσηνίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ελένη Αλειφέρη – Καραθανάση
24. Εκπροσώπηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Αναπτυξιακής ΠΑΡΝΩΝΑΣ Α.Ε. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ.
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου
25. Εκπροσώπηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Αναπτυξιακής ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ.
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα ΝικολάκουΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΚΟΥΡΟΣ