Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης

Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου 2021 19:43

Η σχετική πρόσκληση για τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης, αναφέρει:

Σας καλούμε την 8η Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 όπως προσέλθετε στην Αίθουσα Δ. Μητρόπουλου του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης α’ όροφος, σε δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση (μικτή συνεδρίαση) του Δημοτικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή 1) των διατάξεων α) του αρ.67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και ισχύουν, β) του άρθρου 69 του Ν. 3852/2010, γ) του άρθρου 67 του Ν. 4830/2021 και 2) της αρ. 643/21 (αρ. πρωτ. 69472/24-9-2021) εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., για λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης :1. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Τρίπολης έτους 2022

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση προμηθειών, υπηρεσιών, έργων και υποχρεωτικών δαπανών του Δήμου.

3. Τοπική ανάπτυξη περιοχής Στενού-Αγιωργήτικων-Παρθενίου.

4. Χρηματοδότηση για την βελτίωση λιμνοδεξαμενής για την τοπική ανάπτυξη Κοινότητας Αραχαμιτών.

5. Διερεύνηση κατασκευής μικρού υδροηλεκτρικού έργου στην περιοχή της Κοινότητας Κανδήλας.

6. Αναβάθμιση των Τοπικών Κοινοτήτων.

7. Δημιουργία Κέντρου Περιβαλλοντικής Συνείδησης.

8. Δημιουργία ομάδας ανάπτυξης και υποστήριξης.

9. Εισήγηση για κατασκευή Ταμιευτήρα στην περιοχή «Μπαρμπουτσάνα» του ρέματος Ελισσώνα.

10. Κόμβος Agrologistics.

11. Αίτημα σύνταξης τοπικού πολεοδομικού σχεδίου σύμφωνα με τον Ν.4447/2016 για την προστασία του ορεινού όγκου Μαινάλου.

12. Απευθείας μίσθωση ακινήτου ιδιοκτησίας ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΕΙΟΥ Κληροδοτήματος (εκ διαθήκης Ασημίνας Λαζαροπούλου) Δήμου Τρίπολης.

13. Επιστροφή δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.

14. Επιστροφή δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.

15. Παράταση εκμίσθωσης του δημοτικού ακινήτου «Τουριστικό Περίπτερο» στην Κοινότητα Αρτεμισίου.

16. Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρίπολης για το σχολικό έτος 2022-2023.

17. Παραχώρηση χρήσης του πρώην Δημοτικού σχολείου Πάπαρη στο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο της ενορίας Αγίου Νικολάου.

18. Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Παρακολούθησης Λειτουργίας Κ.Δ.Α.Π. –Μ.Ε.Α..

19. Καθορισμός αυτοτελών οικισμών του Δ. Τρίπολης στα πλαίσια της Γενικής Απογραφής Κτηρίων και Πληθυσμού – κατοικιών έτους 2021.

20. Έγκριση κοπής δέντρων».