Θα επαναπροκηρυχθεί ο διαγωνισμός της υπηρεσίας “Δημιουργία Κέντρου Προβολής της Σιδηροδρομικής και της Ελαιοκομικής Ιστορίας του Ελαιοχωρίου”

Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2021 18:43

Ο διαγωνισμός της υπηρεσίας “Δημιουργία Κέντρου Προβολής της Σιδηροδρομικής και της Ελαιοκομικής Ιστορίας του Ελαιοχωρίου” θα επαναπροκηρυχθεί με νέα απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τρίπολης.

Η νέα ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού και τα νέα τεύχη θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα www.tripolis.gr, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.