Θέμα αποδυνάμωσης του ΕΣΥ από μόνιμους ιατρούς με κίνητρο την αφορολόγητη αμοιβή, θέτει η Ο.Μ. Δυτικού Τομέα Δ.Τρίπολης ΣΥΡΙΖΑ

Τετάρτη, 28 Ιουλίου 2021 11:13

Σύμφωνα με δελτίο τύπου, η Συντονιστική Επιτροπή της Οργάνωσης Μελών Δυτικού Τομέα Δήμου Τρίπολης ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, με έγγραφό της προς τη Διοίκηση του Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης και κοινοποίηση στον Υπουργό Υγείας θέτει θέμα Παραιτήσεων Μονίμων Ιατρών Νοσοκομείων με κίνητρο την αφορολόγητη αμοιβή.

Αναλυτικά αναφέρει:Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύτηκε στις 02-06-2021 η αποδοχή της παραίτησης Mονίμου Ιατρού ειδικότητας Παθολογίας από το Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης (νοσοκομείο της περιοχής μας).

Στις 12-07-2021 δημοσιεύτηκε απόφαση για συνεργασία ιδιώτη ιατρού παθολόγου με καθεστώς έκδοσης Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών, με την οποία ο ίδιος Ιατρός πρόκειται να συνεργαστεί με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών για ορισμένο χρονικό διάστημα σε Νοσοκομείο όμορου Νομού.

Στην απόφαση αυτη αναγράφεται ότι «Η εν λόγω αμοιβή είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος η εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς την Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικάιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχήςκοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.»

Με βάση τα ανωτέρω

ΕΡΩΤΑΣΤΕ

  • Η παραίτηση ενός μονίμου Ιατρού από το ΕΣΥ αποδυναμώνει το ΕΣΥ από Ιατρό που καλύπτει οργανική θέση ή όχι; Υπάρχουν παρόμοιες περιπτώσεις κατά τις οποίες Μόνιμος Ιατρός παραιτήθηκε για να αναλάβει υπηρεσία με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών ορισμένου χρόνου, αποδυναμώνοντας με τον τρόπο αυτό το Εθνικό Σύστημα Υγείας από κάλυψη οργανικής θέσης;
  • Η διάταξη περί αφορολόγητης ανεκχώρητης και ακατάσχετης αμοιβής, αποτελεί κάποιο είδους νομοθετημένο κίνητρο για την υποτιθέμενη προσέλκυση Ιδιωτών Ιατρών σε Νοσοκομεια του ΕΣΥ, ή ακριβώς το αντίθετο, δηλαδή κίνητρο για την αποδυνάμωση του ΕΣΥ από Μόνιμους Ιατρούς και τη μετέπειτα απασχόληση τους με Δελτίο Παροχης Υπηρεσιών ορισμένου χρόνου;
  • Αλλάζουν με τον προαναφερόμενο τρόπο «από το παράθυρο», οι όροι εργασίας ορισμένων Μονίμων Ιατρών;
  • Η διάταξη περί αφορολόγητης ανεκχώρητης και ακατάσχετης αμοιβής αποτελεί ή όχι ζημιογόνο διάταξη για τα κρατικά έσοδα, ιδίως σε περίοδο περιορισμού των δημοσιονομικών δαπανών;

Τρίπολη, 26-07-2021

Για τη Συντονιστική Επιτροπή Οργάνωσης Μελών Δυτικού Τομέα Δήμου Τρίπολης ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία