Θέματα και αποφάσεις στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου στις 22-7-2019

Τρίτη, 23 Ιουλίου 2019 17:13

Πίνακας δημοσίευσης των θεμάτων που συζητήθηκαν κατά την 13η/2019 τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, την 22η Ιουλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 4.00 μ.μ. στο «Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Τρίπολης».

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Έγκριση 8ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του έργου 2014ΕΠ52600009 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ – ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» και ένταξη νέου υποέργου.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Βασίλειος Σιδέρης
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται Ομόφωνα – 27 θετικές ψήφοι για συζήτηση και για λήψη απόφασης – (αριθμ. απόφασης 383)
Παράταση ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων στη πόλη της Κορίνθου την Παρασκευή 30 Αυγούστου του 2019, κατά τρεις ώρες.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Άγγελος Παπαγγελόπουλος
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται Ομόφωνα – 27 θετικές ψήφοι για συζήτηση και κατά πλειοψηφία για λήψη απόφασης – (αριθμ. απόφασης 384)
Έγκριση 3ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Ιδίων Πόρων έτους 2019 της Π.Ε. Μεσσηνίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κων/να Νικολάκου
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται Ομόφωνα – 27 θετικές ψήφοι για συζήτηση και κατά πλειοψηφία για λήψη απόφασης – (αριθμ. απόφασης 385)
Έγκριση 11ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του έργου «ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ» με κωδικό 2014ΕΠ52600012 και ένταξη νέων υποέργων.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται Ομόφωνα – 27 θετικές ψήφοι για συζήτηση και για λήψη απόφασης – (αριθμ. απόφασης 386)ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Επικύρωση πρακτικών της 11ης /2019 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Ηλίας Στρατηγάκος
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία – (αριθμ. απόφασης 387)
Συζήτηση επί των πρωτοβουλιών της κυβέρνησης για τις αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ν.4555/2018 – Κλεισθένης).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Ηλίας Στρατηγάκος
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Ομόφωνα εκφράστηκε η αντίθεση του Περιφερειακού Συμβουλίου σε κάθε αλλαγή του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που περιορίζει το ρόλο του Περιφερειακού Συμβουλίου και εγκρίθηκε σχετικό ψήφισμα που θα αποσταλεί αρμοδίως και θα ανακοινωθεί – (αριθμ. απόφασης 388)
Έγκρισης 7ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Κ.Α.Π. 20%, έτους 2019.
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία – (αριθμ. απόφασης 389)
Έγκριση 15ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του έργου 2014ΕΠ52600024 “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ”.
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία – (αριθμ. απόφασης 390)
Έγκριση 19ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ – ΣΑΕΠ526, «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟ ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ» με κωδικό 2014ΕΠ52600007.
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται Ομόφωνα – (αριθμ. απόφασης 391)
Έγκριση 4ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ – ΣΑΕΠ526, «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ Π.Ε ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ», με κωδικό 2014ΕΠ52600021.
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται Ομόφωνα – (αριθμ. απόφασης 392)
Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Βέλου – Βόχας, του Λιμενικού Ταμείου Βραχατίου και της ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. για την υλοποίηση του έργου: «Συμβουλευτική υποστήριξη για την ωρίμανση μελετών της ΠΕ Κορινθίας που αφορούν περιοχές του Δήμου Βέλου – Βόχας».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Άγγελος Παπαγγελόπουλος.
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία – (αριθμ. απόφασης 393)
Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Πισίων, για την υλοποίηση του έργου: «Επισκευή στέγης Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Πισίων στο Λουτράκι».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Άγγελος Παπαγγελόπουλος.
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία – (αριθμ. απόφασης 394)
Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Ι.Ν. Θεομάνας Ν. Κίου, για το έργο «Συντήρηση τοιχογραφιών Ιερού Ναού Θεομάνας Ν. Κίου».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Βασίλειος Σιδέρης.
ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία – (αριθμ. απόφασης 395)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΗΛΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ