Τί απαντά η ΔΕΗ σε δημοσιεύματα ότι έκοψε το ρεύμα σε άνεργο με εννέα παιδιά

Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2016 07:35

Αναφορικά με δημοσιεύματα ότι η ΔΕΗ έκοψε το ρεύμα σε άνεργο με εννέα παιδιά η Επιχείρηση επισημαίνει τα εξής :

Πρώτον, με Αποφάσεις της Πολιτείας έχουν καθοριστεί τα κριτήρια, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ένταξης ενός πελάτη ηλεκτρικής ενέργειας στο Μητρώο Ευάλωτων Πελατών.Δεύτερον, ο συγκεκριμένος πελάτης δεν είχε προχωρήσει στις απαραίτητες διαδικασίες που έχει ορίσει η Πολιτεία και κατά συνέπεια δεν μπορούσε να ενταχθεί στις ειδικές ρυθμίσεις για τους Ευάλωτους Πελάτες και τη χορήγηση Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου. Καθώς στο μηχανογραφικό σύστημα της Επιχείρησης δεν υπήρχαν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ο συγκεκριμένος πελάτης ήταν ενταγμένος στους Ευάλωτους Πελάτες, η ΔΕΗ προχώρησε σε αποκοπή της ηλεκτροδότησης, καθώς οι ληξιπρόθεσμες οφειλές είχαν ξεπεράσει τα 6.000 ευρώ.

Τρίτον, η ΔΕΗ εξαντλώντας κάθε περιθώριο κοινωνικής ευαισθησίας προχώρησε σήμερα σε επανασύνδεση της παροχής και σε ευνοϊκή ρύθμιση των χρεών του και επίσης έδωσε περιθώριο δυο μηνών προκειμένου να προχωρήσει στις απαραίτητες διαδικασίες, ώστε να τύχει της αναγκαίας προστασίας.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ