Τη Δευτέρα 10 Αυγούστου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης

Πέμπτη, 6 Αυγούστου 2020 14:56

Τη Δευτέρα 10 Αυγούστου 2020 στις 8 το βράδυ, στον 1ο όροφο του Αποστολοπουλείου Πνευματικού Κέντρου Τρίπολης, συνεδριάζει το Δημοτιό Συμβούλιο της πόλης. Όπως αναφέρει η σχετική πρόσκληση:

Σας καλούμε την 10η Αυγούστου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00 να προσέλθετε στην αίθουσα Δ. Μητρόπουλου – Κυδωνιάτη του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης, στον (1ο) όροφο, σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου κεκλεισμένων των θυρών κατ’εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55A/11-3-2020), του με αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών και της με αρ. 163/33282/29-5-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών προς λήψη αποφάσεων για τα πιο κάτω θέματα:Συζήτηση – λήψη απόφασης σχετικά με την Εμποροπανήγυρη Λεβιδίου*

Συζήτηση επί της προτάσεως του κ. Ταλαγάνη Δημητρίου για τη δημιουργία Μνημείου Θ. Κολοκοτρώνη στην Πλ. Άρεως**

Διόρθωση απογραφής της Δημοτικής Περιουσίας στην Κοιν. Αλέας

Διόρθωση απογραφής της Δημοτικής Περιουσίας στην Κοιν. Δόριζας

Διόρθωση απογραφής της Δημοτικής Περιουσίας στην Κοιν. Αγίου Κωνσταντίνου

Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας Δημοπρασίας εκμίσθωσης του περισσεύματος βοσκής της Δ.Ε. Φαλάνθου για το έτος 2020

Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας Δημοπρασίας εκμίσθωσης του περισσεύματος βοσκής της Δ.Ε. Λεβιδίου για το έτος 2020

Δωρεάν παραχώρηση χρήσης της πλατείας της Τ.Κ. Λίμνης στον Αγροτικό Πολιτιστικό Σύλλογο Λίμνης «ΤΟ ΑΓΑΛΙ»

Επιστροφή Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού

Aδελφοποίηση του Δήμου Τρίπολης με το Δήμο Φοινίκης Αλβανίας

*Έχει ληφθεί αρνητική απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Λεβιδίου.

**Η πρόταση έχει δοθεί στους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ