Τί συζητήθηκε στη συνεδρίαση της ΠΕΔ Πελοποννήσου

Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2017 12:35
φωτο αρχείου

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2017, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Τρίπολης, η 1η του 2017, συνεδρίαση του Δ.Σ της ΠΕΔ Πελοποννήσου, κατά την οποία συζητήθηκαν από τα μέλη του Διοικητικού Συμβούλιου όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και οι σημαντικότερες αποφάσεις που πάρθηκαν ήταν οι παρακάτω:

Α. Απολογισμός έτους 2016 – Προϋπολογισμός – Πρόγραμμα Δράσης της ΠΕΔ έτους 2017Ψηφίστηκαν ομόφωνα, μετά από εισήγηση της Ε.Ε., ο απολογισμός της ΠΕΔ για το έτος 2016, ο προϋπολογισμός και το πρόγραμμα δράσης της για το έτος 2017. Το πρόγραμμα δράσης της ΠΕΔ για το έτος 2017 περιλαμβάνει τους ακόλουθους τέσσερις (4) άξονες:

1. α. Διοργάνωση Ημερίδων και Συνεδρίων,
β. Συμμετοχή των Αιρετών σε συνέδρια και ημερίδες,

2. Συνεργασία της ΠΕΔ με τους Δήμους για την προώθηση θεσμικών θεμάτων και δράσεων, που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση,

3. Συμμετοχή της ΠΕΔ σε διοργανώσεις των Δήμων, που αφορούν πολιτιστικά γεγονότα Πελοποννησιακής εμβέλειας και

4. Συμμετοχή της ΠΕΔ σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα, η υλοποίηση των οποίων θα εξαρτηθεί από την οικονομική κατάσταση της ΠΕΔ.

Β. Ορισμός εκπροσώπων της ΠΕΔ Πελοποννήσου σε Επιτροπές & Συμβούλια

Τέλος, με ομόφωνες επίσης αποφάσεις, ορίστηκαν εκπρόσωποι της ΠΕΔ με τους αναπληρωτές τους σε Επιτροπές και Συμβούλια Περιφερειακού και Νομαρχιακού επιπέδου.