Την αναβάθμιση του δικαστικού Μεγάρου Τρίπολης προτείνει η Περιφέρεια στην επιτελική δομή ΕΣΠΑ του υπουργείου Υποδομών

Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2020 10:31

Τις προτάσεις της για έργα -συνολικού προϋπολογισμού 544 εκ ευρώ- απέστειλε η Περιφέρεια Πελοποννήσου στην επιτελική δομή ΕΣΠΑ του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Οι προτάσεις αυτές γίνονται στο πλαίσιο κατάρτισης του Επιχειρησιακού Σχεδίου Υποδομών και τα έργα έπρεπε να ανήκουν στις κατηγορίες των υδραυλικών, αντιπλημμυρικών, κτηριακών.Μεταξύ των έργων που προτείνονται για την Π.Ε. Αρκαδίας είναι και η Aναβάθμιση /Εκσυγχρονισμός του δικαστικού Μεγάρου Τρίπολης. Αφορά βελτιωτικές παρεμβάσεις για την αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών. Ο προϋπολογισμός είναι 5.000.000.

Οι υπόλοιπες προτάσεις για την Αρκαδία είναι:

Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Άστρους Κυνουρίας. Aφορά υδραυλικά και τεχνικά έργα.  20.000.000 ευρώ

Αθλητικό κέντρο Γορτυνίας / Αρκαδίας 15.000.000

Κατασκευή Διοικητηρίου στην ΠΕ Αρκαδίας. Ανακατασκευή και επέκταση υπαρχουσών υποδομών στο χώρο της ΥΕΒ. 8.000.000

Τις προτάσεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου μπορείτε να τις δείτε εδώ.