Την καθιέρωση παγκόσμιας ημέρας Ελληνικής Γλώσσας στηρίζει ο Δ. Βόρειας Κυνουρίας

Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2016 10:07

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Βόρειας Κυνουρίας τη Δευτέρα 7 Μαρτίου 2016 και ώρα 18:00 στο Δημαρχείο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 68 και 69 του Ν-3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Εφαρμογή προγράμματος δακοκτονίας, έτους 2016.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Χονδρολέος Ιωάννης – Δημοτικός Σύμβουλος2. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών του έργου «Επέκταση δικτύου άρδευσης από κεντρικό δρόμο έως οικία Λυτρίβη Παναγιώτη (Αβέρος) Τοπικής Κοινότητας Κορακοβουνίου»
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Γκαύρος Δημήτριος – Αντιδήμαρχος

3. Προγραμματισμός προσλήψεων πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. για τα προγράμματα «Άθληση για όλους», περιόδου 2016-2017.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Κολλαρετάκης Αριστείδης – Δημοτικός Σύμβουλος

4. Έκδοση ψηφίσματος για την καθιέρωση παγκόσμιας ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Κουτρουμπής Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

5. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Μαντάς Παναγιώτης –Δήμαρχος