Την Παρασκευή 7/5 η δια περιφοράς συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Τρίπολης

Πέμπτη, 6 Μαΐου 2021 14:39

Την Παρασκευή 7 Μαΐου 2021 και από ώρα 18:00 έως 20:00, θα πραγματοποιηθεί η δια περιφοράς συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Τρίπολης, με 6 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Πρόσκληση συνεδρίασης Συμβουλίου Κοινότητας Τρίπολης 

Μετά τη ματαίωση της κατά την 23η Απριλίου 2021 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Τρίπολης ύστερα από την υπ’ αριθμ. 31/19-4-2021 πρόσκληση συνεδρίασης, επειδή δεν υπήρξε απαρτία, καλείσθε σε νέα συνεδρίαση την 7η Μαΐου 2021 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 18:00 έως 20:00, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικά), σύμφωνα με την αριθ. 426/Α.Π. 77233/13-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για τη λήψη απόφασης δια περιφοράς στα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης που περιέχονται στην προηγούμενη πρόσκληση, ήτοι:  1. Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικής με παρατεταμένο ωράριο σε κατάστημα «καφέ – μπαρ» με την επωνυμία «Ρουσόπουλος Απόστολος του Νικολάου» που βρίσκεται επί της οδού Τάσου Σεχιώτη 44 στην Τρίπολη.
  2. Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη επιπλέον τραπεζοκαθισμάτων σε κατάστημα «Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης – Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από ουζερί, μεζεδοπωλείο, τσιπουράδικο, ζυθοπωλείο με παροχή σερβιρίσματος» ιδιοκτησίας του κ. Παπαπέτρου Αντώνιου του Θεοδώρου που βρίσκεται επί της οδού Μαλλιαροπούλου 15 στην Τρίπολη.
  3. Γνωμοδότηση για την ονομασία ανωνύμου οδού μεταξύ των Ο.Τ. 735 και 737 του Δήμου Τρίπολης ως «Οπλαρχηγού Μάρκου Ασσιούρα».
  4. Γνωμοδότηση για την ονομασία ανωνύμου οδού μεταξύ των Ο.Τ. 264 και 265 του Δήμου Τρίπολης ως «Ιωάννη Παπαδημητρίου Καθηγητή Χειρουργικής».
  5. Γνωμοδότηση για την έκδοση απόφασης κανονιστικού χαρακτήρα για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον καθορισμό θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου (με αριθμό κυκλοφορίας ΤΡΖ 3152) για την εξυπηρέτηση της λειτουργίας του Κ.Α.Π.Η. Δήμου Τρίπολης, επί του κοινόχρηστου ασφαλτοστρωμένου χώρου όπισθεν του δημοτικού κτιρίου που βρίσκεται στη βόρεια πλευρά της πλατείας Βαλτετσίου.
  6. Γνωμοδότηση επί του αριθ. πρωτ. 9426/12-4-2021 εγγράφου του Δήμου Τρίπολης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ