Την Πέμπτη (06/05) η κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Τετάρτη, 5 Μαΐου 2021 17:00

Δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) θα συνεδριάσει την Πέμπτη 06/05/2021 στις 09:00 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τρίπολης. Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος για θέματα Οικονομικών και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αντώνης Τσαγκαρέλης, κοινοποίησε την σχετική πρόκληση της κατεπείγουσας Οικονομικής Επιτροπής.

Αναλυτικά η σχετική πρόσκληση αναφέρει χαρακτηριστικά:«Σας προσκαλούμε εκτάκτως την 6η Μαΐου 2021, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 09:00 π.μ. έως 10:00 π.μ., για λήψη αποφάσεων, δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της αριθ. 426/Α.Π.77233/13-11-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 εδάφιο β’ του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, στα πιο κάτω θέματα:

1. Έγκριση δαπάνης για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων εορτασμού της επετείου του θρησκευτικού προσκυνήματος του Θ. Κολοκοτρώνη στην εκκλησία της Παναγιάς στο Χρυσοβίτσι και της πράξης ανακήρυξής του σε Αρχιστράτηγο της Επαρχίας Καρυταίνης.

Λόγος κατεπείγοντος: Λόγω της επικείμενης ημερομηνίας διεξαγωγής της εκδήλωσης.

2. Έγκριση δαπάνης για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης με τίτλο: «Έργο ΓΚΡΑΦΙΤΙ σε δημόσιο χώρο προσέλκυσης της τοπικής κοινωνίας και των επισκεπτών, στα πλαίσια εορτασμού των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821»

Λόγος κατεπείγοντος: Λόγω της επικείμενης ημερομηνίας έναρξης υλοποίησης του έργου.

  • Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής παρακαλούνται όπως σε περίπτωση κωλύματός τους ενημερώσουν εγκαίρως το αναπληρωματικό μέλος.
  • Παρακαλούνται όπως τα μέλη αποστείλουν την ψήφο τους επί των εισηγήσεων-προτάσεων που έχουν αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο oikonomikiepitropitri@gmail.com, κατά το διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Οικονομικής Επιτροπής
ΤΣΑΓΚΑΡΕΛΗΣ Γ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ».