Την τουριστική προβολή του Δήμου συζητά το Δημοτικό Συμβούλιο Ν.Κυνουρίας

Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου 2016 19:30
Άποψη Λεωνιδίου Φωτογραφία αρχείου Δημοτικής Ραδιοφωνίας Τρίπολης 91,5

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νότιας Κυνουρίας,  θα πραγματοποιηθεί στο δημοτικό κατάστημα στο Λεωνίδιο (αίθουσα Βιβλιοθήκης) την (9η) Φεβρουαρίου (2016) – ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, με θέματα της ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

Θέμα 1ο: Περί της εγκρίσεως αποφάσεων του Δ.Σ. του Ν.Π.I.Δ. «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Νοτίου Κυνουρίας» που αφορούν: α) την εισηγητική έκθεση η οποία τεκμηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησης για το οικ. έτος 2016 και β) τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2016. (Εισηγητής: Μάνος Ηλίας).Θέμα 2ο: Επί αιτήματος παράτασης για την παράδοση της προμήθειας «Χώρος αθλοπαιδιών και αναψυχής στην Πλάκα Λεωνιδίου του Δήμου Νότιας Κυνουρίας» στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος LEADER Άξονας 4 του ΠΑΑ 2007 – 2013. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

Θέμα 3ο: Επί αιτήματος παράτασης για την παράδοση της υπηρεσίας «Οργάνωση διαδρομών σε σημεία ενδιαφέροντος του Δήμου Νότιας Κυνουρίας – Σχεδιασμός και υποδομές σήμανσης» στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος LEADER Άξονας 4 του ΠΑΑ 2007 – 2013. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

Θέμα 4ο: Περί της κατάρτισης προγράμματος τουριστικής προβολής του Δήμου Νότιας Κυνουρίας του έτους 2016. (Εισηγητής: Ευσταθίου Θεόδωρος)

Θέμα 5ο: Περί αποδοχής ποσού, έγκρισης πίστωσης και κατανομής στις σχολικές επιτροπές ποσού 18.160,00€ για τις λειτουργικές δαπάνες σχολείων έτους 2016. (Εισηγητής: Ευσταθίου Θεόδωρος)

Θέμα 6ο: Περί της τροποποίησης της απόφασης με αρ. 29/2015 στο μέρος που αφορά το ύψος του προς ανάληψη ποσού από την ΕURΟΒΑΝΚ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Ε. (πρώην Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο) το οποίο προέρχεται από την κατάργηση του Νομικού Προσώπου Ο.Τ.Α. με την επωνυμία Κοινοτική Βιβλιοθήκη Κοσμά. (Εισηγητής: Τζοβάνης Δημήτριος)

Θέμα 7ο: Περί της έγκρισης συμμετοχής σε εκδήλωση με θέμα την ενημέρωση για την πορεία της αναπτυξιακής δράσης δημιουργίας καταδυτικού πάρκου Δήμου Νότιας Κυνουρίας στην Δημοτική Ενότητα Τυρού, της έγκρισης πρότασης ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης σχετικής πίστωσης ποσού 400,00€. (Εισηγητής: Τριανταφύλλου Ιωάννης)

Θέμα 8ο: Περί μεταβολών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2016-2017. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

Θέμα 9ο: Επί αιτήσεως της κ. Μητσινίκου Μαρίας του Αθανασίου και λοιπών κατοίκων Πουλίθρων για την παραχώρηση της χρήσης του κτηρίου του πρώην 1/θέσιου Νηπιαγωγείου Πουλίθρων. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

Θέμα 10ο: Επί αιτήματος της Δ/ντριας του Γενικού Λυκείου Λεωνιδίου και του Συλλόγου διδασκόντων του συγκεκριμένου σχολείου, σχετικά με τη στατική επάρκεια του κτηρίου στο οποίο στεγάζεται η εν λόγω σχολική μονάδα. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

Θέμα 11ο: Επί αιτήματος του συλλόγου Απανταχού Τσιταλιωτών για την παραχώρηση της χρήσης του κτηρίου (οικήματος φιλοξενίας Δασκάλου) του κατηργημένου Δημοτικού Σχολείου της οικείας Τοπικής Κοινότητας. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

Θέμα 12ο: Επί αιτήματος του συλλόγου Απανταχού Μαριωτών για την παραχώρηση της χρήσης μίας αίθουσας του κατηργημένου Δημοτικού Σχολείου της οικείας Τοπικής Κοινότητας. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

Θέμα 13ο: Επί αιτήματος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών του ΕΠΑ.Λ. Λεωνιδίου σχετικά με το υφιστάμενο καθεστώς των κέντρων διεξαγωγής των Πανελλαδικών Εξετάσεων. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

Θέμα 14ο: Επί αιτήσεως Γεωργίου Χατζόπουλου και Παναγιώτη Ρεντούλη για μετατόπιση αγροτικής οδού. (Εισηγητής: Τρούμπας Δημήτριος)

Θέμα 15ο: Επί αιτήσεων πολιτών για απαλλαγή από Δημοτικά τέλη. (Εισηγητής: Διαμαντής Κωνσταντίνος)

Θέμα 16ο: Επί αιτήσεων πολίτη για παραχώρηση οστεοθυρίδων στο οστεοφυλάκιο του κοιμητηρίου της Τ.Κ. Κοσμά. (Εισηγητής: Τζοβάνης Δημήτριος)

Θέμα 17ο: Επί αιτήσεων πολιτών για δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου στο κοιμητήριο Αμυγδαλιάς της Τ.Κ. Πελετών. (Εισηγητής: Καρδάσης Δημήτριος)

Θέμα 18ο: Περί της ανάκλησης μέρους της αποφάσεως 291/2015 που αφορούσε σύσταση οικογενειακών τάφων. (Εισηγητής: Διαμαντής Κωνσταντίνος)

Θέμα 19ο: Επί αιτήσεως Χριστοδουλέα Ευστράτιου του Θεοδώρου για χορήγηση παραγωγικής άδειας λαϊκής αγοράς για διάθεση προϊόντων φυτικής παραγωγής. (Εισηγητής: Διαμαντής Κωνσταντίνος)

Θέμα 20ο: Επί αιτήματος του επικεφαλή της μείζονος μειοψηφίας κ. Αθανασόπουλου Δημητρίου σχετικά με την κοπής πίτας κατά την εορταστική περίοδο Χριστουγέννων – Πρωτοχρονιάς στις Τοπικές Κοινότητες. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Θέμα 21ο: Επί αιτήσεως Λάτση Νικολάου, Σιώρα Ευαγγέλου, Τσουκάτου Βασιλείου, Χελιώτη Νικολάου, Σιώρα Νικολάου, Πέτρου Κώστα. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)