Την Τρίτη 15/6 συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου Β. Κυνουρίας

Τρίτη, 8 Ιουνίου 2021 14:59

Ο Δήμος Β.Κυνουρίας δημοσίευσε την πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σε συνεδρίαση:

H συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 15 Ιουνίου 2021 και ώρα 18.00 μ.μ. «με τηλεδιάσκεψη» μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας «epresence.gov.gr», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και εκείνες της παραγράφου 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/2020), προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις στα κατωτέρω θέματα:  1. Λήψη απόφασης σχετικά με την κατεδάφιση επικινδύνως ετοιμόρροπου εντός του οικισμού του Πλατάνου του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.
  2. Λήψη απόφασης σχετικά με την απομάκρυνση συντριβανιού από την πλατείας της Κοινότητας Παραλίου Άστρους.
  3. Λήψη απόφασης σχετικά με την κοπή δένδρων στον οικισμό Κάτω Κουτρούφων της Κοινότητας Κορακοβουνίου.
  4. Λήψη απόφασης σχετικά με την κοπή δένδρων στον οικισμό Προσηλίων της Κοινότητας Δολιανών.
  5. Λήψη απόφασης σχετικά με τη σύσταση οικογενειακού τάφου στο κοιμητήριο Αγίου Ανδρέα.
  6. Λήψη απόφασης σχετικά με τη σύσταση οικογενειακού τάφου στο κοιμητήριο Βερβένων.
  7. Λήψη απόφασης σχετικά με την παράταση ταφής δύο (2) επιπλέον ετών στο κοιμητήριο Άστρους.