Την Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης

Παρασκευή, 14 Σεπτέμβριος 2018 13:06

Σας καλούμε την 18η Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30 σε συνεδρίαση να προσέλθετε στην αίθουσα Αλεξόπουλου Παναγιώτη του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης, στο δεύτερο (β) όροφο, για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ