Την Τρίτη (3/8) συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη το Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης

Παρασκευή, 30 Ιουλίου 2021 15:06

Στις 03 Αυγούστου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00, θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με τηλεδιάσκεψη, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55A/11-3-2020), του αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών και των αρ. 163/33282/29-5-2020 και 426/77233/13-11-2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

 1. Επιστροφή Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού
 2. Επιστροφή Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού
 3. Διόρθωση απογραφής της Δημοτικής Περιουσίας στην Κοινότητα Ορχομενού
 4. Διόρθωση απογραφής της Δημοτικής Περιουσίας στην Κοινότητα Πηγαδακίων
 5. Διόρθωση απογραφής της Δημοτικής Περιουσίας στην Κοινότητα Τσελεπάκου
 6. Διόρθωση απογραφής της Δημοτικής Περιουσίας στην Κοινότητα Πικέρνη
 7. Χορήγηση νέας Άδειας (Λαϊκών Αγορών) και μεταβίβαση θέσεων σε Παραγωγό Λαϊκών Αγορών
 8. Τροποποίηση της αρ. 739/2013 απόφασης Κανονισμού Λειτουργίας πεζοδρόμων και οδών ήπιας κυκλοφορίας εντός Σχεδίου Πόλεως Τρίπολης
 9. Άρση ή Επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ιδιοκτησίας στο ΟΤ 120 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Τρίπολης.
 10. Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κατάστημα «υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια» ιδιοκτησίας της  εταιρείας Παραβάντης Χρήστος & ΣΙΑ ΟΕ που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Γεωργίου Α΄ και Ερμού 2 στην Τρίπολη
 11. Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κατάστημα «Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης – Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από ψητοπωλείο – σουβλατζίδικο» ιδιοκτησίας της  εταιρείας Θ. Νάγος  & ΣΙΑ ΟΕ που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ουάσιγκτον 48΄ και Υψούντος στην Τρίπολη
 12. Έγκριση Κυκλοφοριακής Σύνδεσης Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων της εταιρείας ΚΑΛΥΨΩ Κ.Ε.Α. Α.Ε. επί της οδού Ναυπλίου στο ΟΤ 328 της Πολεοδομικής Ενότητας Κολοκοτρώνη, επέκτασης σχεδίου πόλης Τρίπολης
 13. Τροποποίηση της αρ. 396/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί «Κανονισμού καθαρισμών οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων»
 14. Διόρθωση της με αριθμό 354/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί «Διόρθωση απογραφής της Δημοτικής Περιουσίας στην Κοιν. Ευάνδρου»
 15. Ανάκληση της με αριθμό 99/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί «Διόρθωση απογραφής της Δημοτικής Περιουσίας στην Κοιν. Δάρα
 16. Ανάκληση της με αριθμό 129/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί «Διόρθωση απογραφής της Δημοτικής Περιουσίας στην Κοιν. Βλαχέρνας»
 17. Διόρθωση απογραφής της Δημοτικής Περιουσίας στην Κοινότητα Λεβιδίου
 18. Διόρθωση απογραφής της Δημοτικής Περιουσίας στην Κοινότητα Παλαιοπύργου
 19. Διόρθωση απογραφής της Δημοτικής Περιουσίας στην Κοινότητα Κάψα.
 20. Παραχώρηση χρήσης του προαύλιου του πρώην Δημοτικού Σχολείου Κοινότητας Άνω Ασέας για την πραγματοποίηση συναυλίας
 21. Εισήγηση για μη διεξαγωγή της Θρησκευτικής Εμποροπανήγυρης στην Τοπική Κοινότητα Λεβιδίου, Δημοτικής Ενότητας Λεβιδίου του Δήμου Τρίπολης για το έτος 2021
 22. Έγκριση σύναψης Συμφώνου Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τμήμα Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών.
 23. Έγκριση σύναψης Συμφώνου Συνεργασίας με το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη
 24. Πρόθεση Δήμου σχετικά με αίτημα άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ιδιοκτησίας εντός του Ο.Τ. 138 εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Τρίπολης.
 25. Περί έγκρισης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Β΄ Τριμήνου 2021
 26. Αποδοχή δωρεάς
 27. Αποδοχή δωρεάς
 28. Αποδοχή χρηματοδότησης από το ΥΠ.ΕΣ. για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων
 29. Διόρθωση απογραφής της Δημοτικής Περιουσίας στην Κοινότητα Δάφνης
 30. Διόρθωση απογραφής της Δημοτικής Περιουσίας στην Κοινότητα Κερασίτσης
 31. Διόρθωση απογραφής της Δημοτικής Περιουσίας στην Κοινότητα Λεβιδίου
 32. Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας δημοπρασίας εκμίσθωσης του περισσεύματος βοσκής της Δ.Ε. Λεβιδίου για το έτος 2021
 33. Μεταφορά του έργου με τίτλο: «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας του Δήμου Τρίπολης από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
 34. Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΤ
 35. Απευθείας Εκμίσθωση των υπ’ αρ. 0293 και 0487 αγροτεμαχίων Αναδασμού κάμπου Λεβιδίου
 36. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση προμηθειών, υπηρεσιών και υποχρεωτικών δαπανών του Δήμου
 37. Ορισμός πιστωτικών ιδρυμάτων για το άνοιγμα λογαριασμών ειδικού σκοπού που αφορούν την πάγια προκαταβολή των Κοινοτήτων του Δήμου και ορισμός υπολόγων διαχειριστών των ανωτέρω λογαριασμών
 38. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Φύλαξη Δημοτικού Καταστήματος για την αποφυγή διάδοσης του Κορωνοϊού COVID-19».
 39. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης της πράξης Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Τρίπολης» (Υποέργο 2 της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5037454)
 40. Ρύθμιση δόσεων οφειλών κυλικείου 4ου Γυμνασίου Τρίπολης