Την Τρίτη η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης

Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2017 13:19

Σας καλούμε την 21η Φεβρουαρίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00 να προσέλθετε στην αίθουσα Αλεξόπουλου Παναγιώτη του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης, στο δεύτερο (β) όροφο, για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προς λήψη απόφασης για 22 θέματα ημερήσιας διάταξης.

Δείτε την πρόσκληση με τα θέματα