Τις επόμενες ημέρες η τροποποιημένη διακήρυξη για το έργο της ανακατασκευής του ΔΑΚ Τρίπολης

Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2020 00:39

Τις προηγούμενες ημέρες αποτελεί γεγονός ότι η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών αποφάσισε την ακύρωση της διακήρυξης για το έργο ανακατασκευής του έργου στο χώρο του στίβου στο ΔΑΚ Τρίπολης, ύστερα από ένσταση υποψήφιου αναδόχου. Ο Δήμαρχος Τρίπολης πήρε θέση μετά από σχετικό ερώτημα για το βαθμό καθυστέρησης στην υλοποίηση του έργου μετά τη συγκεκριμένη εξέλιξη, τονίζοντας ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες προχωρούν εντατικά την τροποποίηση της μελέτης και διακήρυξης προκειμένου να προωθηθεί εντός Ιουλίου η διαδικασία του διαγωνισμού.

Αναλυτικά τα όσα ο κ. Κώστας Τζιούμης είπε έχουν ως εξής:«Δεν έγινε καμία ακύρωση του έργου. Είχε προηγηθεί μια διακήρυξη για το συγκεκριμένο έργο του ΔΑΚ Τρίπολης. Ακολούθησε μια προσφυγή από μια εταιρία η οποία συμμετείχε στο διαγωνισμό, υποστηρίζοντας ότι η μελέτη κατά κάποιο τρόπο μπορεί να ήταν «φωτογραφική» για κάποιες εταιρίες. Η μελέτη πήγε πίσω γιατί δικαιώθηκε η συγκεκριμένη εταιρία και έπρεπε εμείς να προχωρήσουμε στις απαιτούμενες αλλαγές της μελέτης. Ήδη τις κάνουμε και τις αμέσως επόμενες ημέρες πιστεύω ότι θα εκδοθεί η νέα μελέτη και θα πραγματοποιηθεί νέα διακήρυξη, έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί εντός του Ιουλίου ο διαγωνισμός και να προχωρήσουν οι διαδικασίες υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου».