Τις προτάσεις της για το ψηφιακό ραδιόφωνο κατέθεσε η Ένωση Δημοτικών ΜΜΕ στο Γ.Γ. Ενημέρωσης Λ. Κρέτσο

Σάββατο, 31 Μαρτίου 2018 21:59

Παραγωγική ήταν η συνάντηση αντιπροσωπείας της Ένωσης Δημοτικών Ραδιοτηλεοπτικών ΜΜΕ Ελλάδας (Ε.ΔΗ.Ρ.Τ.ΜΜΕ.Ε), με τον γενικό γραμματέα Ενημέρωσης του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης κ. Λευτέρη Κρέτσο.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η μετάβαση στο ψηφιακό Ραδιόφωνο και η Ένωση παρέδωσε ολοκληρωμένο φάκελο με τις προτάσεις της προκειμένου να μελετηθούν από την ηγεσία του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής.Οι  εκπρόσωποι των Δημοτικών ΜΜΕ επανέλαβαν το αίτημά τους να εξαιρεθούν οι Δημοτικοί Ραδιοφωνικοί Σταθμοί, από την διαγωνιστική διαδικασία, όπως η ΕΡΤ, καθώς δεν είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις και λειτουργούν με το ίδιο καθεστώς όπως και η δημόσια ραδιοτηλεόραση, ενώ επισημάνθηκε πως ενισχύει την θέση τους αυτή, και η πρόσφατη γνωμοδότηση – απόφαση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που κατατάσσει τις δημοτικές επιχειρήσεις ραδιοφωνίας – τηλεόρασης, στις «αποκλειστικώς κοινωφελούς χαρακτήρα αμιγείς δημοτικές ή κοινοτικών επιχειρήσεις» του άρθρου 276 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων,  η Ένωση Δημοτικών ΜΜΕ πρότεινε:

  1. Η πολιτεία σε περιοχές της χώρας που υπάρχουν μεγάλες πόλεις και λειτουργούν Δημοτικοί Ραδιοφωνικοί Σταθμοί, να παραχωρήσει έναν δίαυλο περιφερειακής κάλυψης ώστε να συνεχίσουν απρόσκοπτα την λειτουργία τους.
  2. Σε κάθε περιοχή απονομής να διατεθεί ένας περιφερειακός δίαυλος για την χρήση από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά ενδεχομένως και από άλλους κοινωνικούς φορείς  όπως, ενώσεις καταναλωτών, Πανεπιστήμια εκκλησία κλπ.
  3. Στην περιοχή της Αττικής, όπου η ΕΡΤ έχει εγκαταστήσει πιλοτικά σύστημα ψηφιακής μετάδοσης, να παραχωρήσει στους Δημοτικούς Ραδιοσταθμούς ένα δίαυλο για επίσης πιλοτική μετάδοση. Ανάλογη παραχώρηση μπορεί να γίνει εάν η ΕΡΤ εγκαταστήσει δίαυλο  πιλοτικής μετάδοσης και σε άλλη περιοχή, πχ. στη Θεσσαλονίκη.

Επιπλέον, οι εκπρόσωποι της Ένωσης Δημοτικών ΜΜΕ, υπογράμμισαν πως η πιλοτική αυτή λειτουργία μπορεί να συμβάλλει ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία μετάβασης στην ψηφιακή τεχνολογία, καθώς οι ακροατές θα έχουν τη δυνατότητα να ακούν περισσότερους δημοτικούς ραδιοσταθμούς εκτός από την ΕΡΤ, γεγονός που θα αποτελέσει κίνητρο για αγορά ψηφιακών δεκτών.

Είναι σημαντικό να επισημανθεί πως κατά τη συνάντηση υπήρξε ταύτιση απόψεων σε πολλά θέματα με τον γενικό γραμματέα κ. Κρέτσο και συμφωνήθηκε να υπάρξει συνεργασία, για την ομαλή μετάβαση στην ψηφιακή εποχή του ραδιοφώνου.

Στη συνάντηση, από την πλευρά της Ένωσης Δημοτικών ΜΜΕ Ελλάδος συμμετείχαν, ο πρόεδρος Μιχάλης Κυριακίδης, οι αντιπρόεδροι Τριαντάφυλλος Σωτηρόπουλος και Μαίρη Αρώνη, ο γραμματέας της Ένωσης Λάζαρος Ζαχαριάδης, το μέλος της Ένωσης Στέλιος Μπρατσόλης, κ.α.