Τις θέσεις της ΕΝΠΕ για την τηλεργασία στο δημόσιο γνωστοποίησε στην Βουλή ο Π. Νίκας

Τρίτη, 8 Ιουνίου 2021 10:20

Τις θέσεις της ΕΝΠΕ (Ενωση Περιφερειών Ελλάδας) επί του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο “Θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας, διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα και άλλες ρυθμίσεις” μετέφερε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας, ως πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών της Ενωσης, χθες Δευτέρα 7 Ιουνίου.

Οι θέσεις της ΕΝΠΕ παρατέθηκαν προς την Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Ελληνικής Βουλής, στο πλαίσιο της διαδικασίας επεξεργασίας του πιο πάνω νομοσχεδίου, το οποίο ρυθμίζει την εξ αποστάσεως εργασία (τηλεργασία) στο δημόσιο σε συνθήκες κανονικότητας.