Το Αρχαιολογικό Μουσείο Τεγέας στην ετήσια διάσκεψη του ICOM Ευρώπη | ICOM Ελλάδα

Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2019 16:02

Στην επιστημονική διημερίδα με τίτλο: “Στην εποχή του εικονικού: Τα Ευρωπαϊκά μουσεία ανταποκρίνονται στην ψηφιακή πρόκληση”, που διοργανώνεται στις 21-22 Νοεμβρίου 2019
στο Μουσείο της Ακρόπολης στην Αθήνα, η Προϊσταμένη της ΕΦ.Α. Αρκαδίας, Δρ. Α. Καραπαναγιώτου θα συμμετάσχει μιλώντας με θέμα
“Νέες τεχνολογίες στην υπηρεσία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η εμπειρία από το Αρχαιολογικό Μουσείο Τεγέας”.Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο:
http://network.icom.museum/europe/