Το κλείσιμο του υποκαταστήματος της ΕΤΕ στον Τυρό στο ΔΣ Ν. Κυνουρίας

Σάββατο, 26 Οκτωβρίου 2019 11:05

Το θέμα του κλεισίματος του υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας στον Τυρό θα συζητήσει μεταξύ άλλων την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Νότιας Κυνουρίας.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 5:30 το απόγευμα στο δημοτικό κατάστημα στο Λεωνίδιο.Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση με τα θέματα

Με την παρούσα, προσκαλείσθε να συμμετέχετε στην (20/2019) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νότιας Κυνουρίας, η οποία θα γίνει στο πρώην δημοτικό κατάστημα στο Λεωνίδιο (αίθουσα Βιβλιοθήκης) την (30η) Οκτωβρίου (2019) – ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:30, με θέματα της ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Θέμα 1ο: Περί της τροποποίησης της συστατικής πράξης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Α΄θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νότιας Κυνουρίας». (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

Θέμα 2ο: Περί της τροποποίησης της συστατικής πράξης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Β΄θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νότιας Κυνουρίας». (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

Θέμα 3ο: Περί της εκλογής εκπροσώπου Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νότιας Κυνουρίας στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Πελοποννήσου. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

Θέμα 4ο: Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για την δημιουργία νέου απαραίτητου ΚΑ Εξόδων 15-6661.001 με τίτλο «Προμήθεια υλικών αποκατάστασης σχολείου Τ.Κ Βλησιδιάς» με το ποσό των (10.208,01)€, με ισόποση μείωση του ΚΑΕ 9111 με τίτλο «Αποθεματικό». (Εισηγητής: Σωτηρόπουλος Μ.)

Θέμα 5ο: Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για την ενίσχυση του ΚΑ Εξόδων 10-7134.001 με τίτλο «Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα» με το ποσό των (1.200,00)€, με ισόποση μείωση του ΚΑΕ 9111 με τίτλο «Αποθεματικό». (Εισηγητής: Σωτηρόπουλος Μ.)

Θέμα 6ο: Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για την ενίσχυση του ΚΑ Εξόδων 10-6634 με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού» με το ποσό των (2.500,00)€, με ισόποση μείωση του ΚΑΕ 9111 με τίτλο «Αποθεματικό». (Εισηγητής: Σωτηρόπουλος Μ.)

Θέμα 7ο: Περί της σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαρισμών – αποχωματώσεων περιβάλλοντος χώρων δημοτικών ακινήτων Δ.Ε. Τυρού. (Εισηγητής: Σωτηρόπουλος Μ.)

Θέμα 8ο: Περί επικύρωσης αποφάσεων Προέδρων Κοινοτήτων Αγ. Βασιλείου, Μαρίου και Τσιταλίων για την υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας δημοτικών ακινήτων. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

Θέμα 9ο: Περί της παύσης λειτουργίας του υποκαταστήματος της ΕΤΕ στον Τυρό. (Εισηγητής: Σωτηρόπουλος Μ.)

.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 

Βασίλειος Σαλάκος