Το Μουσικό Σχολείο Τρίπολης στην Ιταλία

Δευτέρα, 6 Μαΐου 2019 18:23

Τo Μουσικό Σχολείο Τρίπολης συνεχίζει την συμμετοχή του στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Erasmus+ με θέμα “West – Est: Sharing Musical Identities Learning Europe”-“ΔύσηΑνατολή: Μαθαίνοντας την Ευρώπη μέσα από τις μουσικές μας ταυτότητες”.

Πρόκειται για μία σύμπραξη μεταξύ 6 χωρών (Ιταλία ,Ελλάδα, Πολωνία, Τουρκία, Ρουμανία, Πορτογαλία) στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης που πραγματοποιείται τις σχολικές χρονιές 2017-2018 και 2018-2019.Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί η 7η συνάντηση όλων των χωρών-εταίρων του προγράμματος που θα λάβει χώρα στην πόλη Formia της Ιταλίας από 5/5/2019 έως 11/5/2019. Η αποστολή θα απαρτίζεται από 6 μαθητές και 2 καθηγητές οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν εμπειρίες και βιώματα και να διευρύνουν τον πνευματικό, μουσικό και κοινωνικό τους ορίζοντα.

Η παιδαγωγική ομάδα ERASMUS+
Ο Διευθυντής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΙΣΤΟΛΑΣ
Θεολόγος ΠΕ 01 – Μουσικός