Το ψήφισμα του 2ου Συνεδρίου Δημοτικών Ραδιοτηλεοπτικών ΜΜΕ

Κυριακή, 9 Ιουλίου 2017 23:09
Φωτο drt915/Α. Καρδαράς

ΨΗΦΙΣΜΑ 2ΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αθήνα, 8 Ιουλίου 2017Οι συμμετέχοντες και εκπροσωπούμενοι δημοτικοί ραδιοτηλεοπτικοί φορείς ενημέρωσης:

Χαιρετίζουμε την υιοθέτηση του Καταστατικού της «Ένωσης Δημοτικών Ραδιοτηλεοπτικών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης» και καλούμε τις Διοικήσεις των δημοτικών ραδιοτηλεοπτικών ΜΜΕ να το εγκρίνουν ώστε να τεθεί σε λειτουργία το συντομότερο δυνατό.

Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για την εκπροσώπηση και συμμετοχή στο 2ο Συνέδριο Δημοτικών Ραδιοτηλεοπτικών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, 17 δημοτικών ραδιοτηλεοπτικών φορέων από όλη την Ελλάδα και συγκεκριμένα από τους Δήμους Αθηναίων, Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Τρίπολης, Ν. Ηρακλείου, Ιωαννίνων, Σύρου, Πολυγύρου, Αλεξανδρούπολης, Ξάνθης, Κατερίνης, Λάρισας, Πρέβεζας, Λευκάδας, Ορεστιάδας, Αμαλιάδας και Ασπροπύργου.

Εκφράζουμε την απόλυτη ικανοποίησή μας για την εξαίρεση των δημοτικών τηλεοράσεων από τη διαδικασία δημοπράτησης των αδειών επίγειας τηλεοπτικής ευρυ-εκπομπής που εισήγαγε ο ν4339/2015, ο οποίος επιβεβαιώνει έτσι τον αδιαμφισβήτητο και αυτονόητο δημόσιο χαρακτήρα των δημοτικών τηλεοράσεων. Εκφράζουμε την πεποίθηση ότι το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης θα διαφυλάξει αυτόν τον δημόσιο χαρακτήρα κατά την εφαρμογή του ως άνω Νόμου.

Ζητούμε από την Κυβέρνηση και τα κόμματα του Εθνικού Κοινοβουλίου την ίδια εξαίρεση από την όποια διαδικασία δημοπράτησης ή εξαγοράς των αδειών ψηφιακής εκπομπής κατά την υποβολή και ψήφιση αντίστοιχου νόμου που θα ρυθμίζει την αδειοδότηση των ραδιοφωνικών σταθμών.

Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για τη διαφαινόμενη υιοθέτηση, από πλευράς της Κυβέρνησης, του αιτήματος που είχε διατυπωθεί στο 1ο Συνέδριο Δημοτικών Ραδιοτηλεοπτικών ΜΜΕ (Τρίπολη 2016) αναφορικά με τη νομοθέτηση της δυνατότητας σε όσους Δήμους το επιθυμούν, να συμμετάσχουν σε υφιστάμενες δημοτικές επιχειρήσεις ραδιοφωνίας-τηλεόρασης της οικείας Περιφέρειας, καθιστώντας τες έτσι «διαδημοτικές». Ομοίως εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για την πρόθεση της Κυβέρνησης να εισηγηθεί την κατάργηση της αναστολής προσλήψεων που θέσπισε η παρ. 8 του άρθρου 282 του ν3852/2010. Η δυνατότητα πρόσληψης, ιδίως υπαλλήλων συγκεκριμένων τεχνικών ειδικοτήτων ανώτερης και πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία των μέσων που εκπροσωπούμε. Καλούμε την Κυβέρνηση και τις παρατάξεις του Εθνικού Κοινοβουλίου να στηρίξουν τις ως άνω ρυθμίσεις και να μην επιτρέψουν την εξίσωσή των δημοτικών ραδιοτηλεοπτικών μέσων με εμπορικές επιχειρήσεις (Α.Ε.), γεγονός που θα πλήξει ανεπανόρθωτα το δημόσιο χαρακτήρα τους.

Καλούμε την Κυβέρνηση να υλοποιήσει την εκπεφρασμένη βούλησή της να διασφαλίσει ικανό μερίδιο της λεγόμενης «κρατικής διαφήμισης» προς όφελος των περιφερειακών ραδιοτηλεοπτικών ΜΜΕ και ιδιαίτερα των δημοτικών.

Εκφράζουμε την έντονη δυσαρέσκειά μας για το καθεστώς που διέπει τη συνεργασία μας με εταιρείες που εκπροσωπούν τους κατόχους δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και λοιπών συγγενικών δικαιωμάτων. Ζητούμε την άρση της αβεβαιότητας αναφορικά με τον αριθμό των φορέων συλλογικής διαχείρισης των ως άνω δικαιωμάτων και την ενιαία καταβολή από μέρους μας των σχετικών αμοιβών σε έναν κεντρικό φορέα που θα αναλάβει την κατανομή τους στους αντίστοιχους δικαιούχους. Ταυτόχρονα, απαιτούμε τον καθορισμό ανώτατου ορίου (οροφής) ποσοστιαίας αμοιβής (επί των διαφημιστικών εσόδων μας) ανά κατηγορία δικαιώματος, καθώς και ανώτατο όριο συνολικής επιβάρυνσης των χρηστών υπέρ των πάσης φύσης οργανισμών συλλογικής διαχείρισης των ως άνω δικαιωμάτων.

Διατρανώνουμε την απαρέγκλιτη προσήλωσή μας στις αρχές και της αξίες της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, στον πρωτίστως ενημερωτικό χαρακτήρα μας, καθώς και την πρόθεσή μας να λειτουργήσουμε με σεβασμό προς το δημόσιο χρήμα.