Τοποθετήθηκαν τα πρώτα μεταλλικά τμήματα στη γέφυρα της Τσακώνας

Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2014 07:27
Τοποθετήθηκαν, την Πέμπτη 20 Μαρτίου, στη γέφυρα που κατασκευάζεται  στο σημείο της μεγάλης κατολίσθησης στην Τσακώνα, τα πρώτα δύο μεταλλικά τμήματα του τόξου της. Η τοποθέτησή τους θεωρείται σημαντική εξέλιξη, όσον αφορά στην ολοκλήρωση της γέφυρας, που θα αποτελεί τοπόσημο και θα οριοθετεί τη μετάβαση από τη Μεσσηνία στην Αρκαδία και το αντίστροφο.

Τώρα η κυκλοφορία διεξάγεται στο σημείο αυτό μέσω παράκαμψης.
 Η γέφυρα θα είναι έτοιμη, όπως εκτιμάται, μέχρι το τέλος του 2014. Με την αποπεράτωσή της, θα ολοκληρωθούν τα έργα αποκατάστασης του οδικού τμήματος Παραδεισίων – Τσακώνας που κατέρρευσε το Φεβρουάριο του 2003, οι εργασίες ανακατασκευής του ξεκίνησαν το Σεπτέμβριο του 2006 και θα τελειώσουν στα τέλη του 2014.