Τουρισμός για όλους ως μοχλός ανάπτυξης

Τετάρτη, 3 Οκτωβρίου 2018 09:13

Στο Επίκεντρο ο Άνθρωπος”

Ο Παναγιώτης Αλεξανδράκης θα παρουσιάσει την εισήγησή του με θέμα “Τουρισμός για όλους ως μοχλός ανάπτυξης”, στο πλαίσιο της ημερίδας για το Ευρωπαϊκό Έργο Growmat , Erasmus+ – KA2, που θα πραγματοποιηθεί στο Επιμελητήριο Αχαΐας, την Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018 στις 18:00.Πρόγραμμα

18:00 – 18:30: Προσέλευση

18:30 – 18:45: Χαιρετισμοί

18:45 – 19:00: Χαριτίνη-Μαρία Σκουλίδη – p-consulting.gr – «Τι είναι το Growmat;»

19:00 – 19:15: Peter-Hodgson Πρώην πρόεδρος EfVET – Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Τεχνική και Δια Βίου Μάθηση – «Προσβάσιμος Τουρισμός στην Ευρώπη. Φέρνοντας μαζί την επιχείρηση και την εκπαίδευση»

19:15 – 19:30: Bodil-Mygind-Madsen-sosu-ostjylland – Διευθύντρια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων | SOSU Aarhus DK – «Τουρισμός τρίτης ηλικίας στη Δανία: για το νου, το σώμα και την ψυχή»

19:30 – 19:45: Daniele Colombo – Υπεύθυνος για τον κοινωνικό τουρισμό | AUSER Lombardia – «Κοινωνικός τουρισμός στην Ιταλία. Προκλήσεις και καλές πρακτικές»

19:45 – 20:00: Δρ. Δημήτρης Κούτουλας – Σύμβουλος Τουριστικού Μάρκετινγκ – Επίκουρος Καθηγητής | Πανεπιστήμιο Πατρών – «Η ελληνική εμπειρία στον προσβάσιμο τουρισμό»

20:00 – 20:15: Δρ. Σπύρος Συρμακέσης – Αντιπρύτανης Έρευνας & Ανάπτυξης, Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας – «E-PARKS: Δίκτυα περιβαλλοντικής και διοικητικής διαχείρισης για τη βελτίωση της ελκυστικότητας του τουρισμού σε προστατευόμενες περιοχές»

20:15 – 20:30: Ιγνάτιος Φωτίου – Διευθυντής TOBEA – Team member – “Πως η καινοτομία οδηγεί στην κοινωνική αλλαγή: Η περίπτωση του SEATRAC»

20:30 – 20:45: Παναγιώτης Αλεξανδράκης – Νομικός – Συντονιστής του Επιστημονικού Forum “Στο Επίκεντρο ο Άνθρωπος” – «Τουρισμός για όλους ως μοχλός ανάπτυξης»

Συντονιστής – Παναγιώτης Γ. Αναστασόπουλος | p-consulting.gr

Ελεύθερη είσοδος