Τριάντα πέντε θέματα στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Τρίτη, 5 Ιανουαρίου 2016 18:19
Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις   08/01/2016 , ημέρα  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  και ώρα 11:30 π.μ. στο Κεντρικό Κτίριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου κατ’ εφαρμογή των  διατάξεων του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010)  όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο  5  του Ν.4071/11-4-2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση  Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», με το οποίο αντικαταστάθηκε η διάταξη του άρθρου 176 του Ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Α) Έγκριση του πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑΣ ΟΔΟΥ ΑΚΟΒΑΣ», Π/Υ: 330.000,00 €, Χρημ.: 2014ΕΠ52600005, Β) Κατακύρωση του διαγωνισμού και ανάθεση εκτέλεσης του έργου (α. π.: 166589/4696) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΑ) Έγκριση του πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ», ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΙΝΑΧΟΥ»», Π/Υ: 640.000,00 €, Χρηματοδότηση: ΠΔΕ 2014ΕΠ52600002, Β) Κατακύρωση του διαγωνισμού και ανάθεση εκτέλεσης του έργου κατόπιν διενέργειας δημόσιας κλήρωσης λόγω ταύτισης οικνομικών προσφορών (α. π.: 166715/4699)
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ
Ενημέρωση της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση επιβολής κυρώσεων λόγω μη εκτέλεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών αναδόχου ΚΤΕΛ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Α.Ε.  (α. π.: 163727/7940)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Έγκριση διάθεσης πιστώσεων και δαπάνης πολυετών υποχρεώσεων που βαρύνουν τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2016 (α. π.: 160868/7777) 
ΤΜΗΜΑ  ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕ
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για πάγιο χορήγημα καθαριότητας των Υπηρεσιών της ΠΕ Αργολίδας και των Υπηρεσιών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης οικονομικού έτους 2016 (α. π.: 166643/8074) 
ΤΜΗΜΑ  ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕ
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συνδιοργάνωση διήμερων εκδηλώσεων για τον εορτασμό της «194ης Επετείου της Α’ Εθνικής Συνέλευσης των Ελλήνων και της Ανεξαρτησίας της Ελλάδας», από την Π.Ε. Αργολίδας σε συνεργασία με το Δήμο Επιδαύρου και τη Βουλή των Ελλήνων (α. π.: 1) 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕ
Δεύτερη παράταση των από 01-4-2015 υφισταμένων συμβάσεων του διεθνή διαγωνισμού που αφορούν στην ανάθεση του έργου μεταφοράς μαθητών , χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Αρκαδίας 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Έγκριση του πρακτικού της τελευταίας φάσης δημοπράτησης, οριστική κατακύρωση και ανάθεση της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ», Π/Υ: 60.000,00 € χωρίς ΦΠΑ από πιστώσεις ΣΑΕΠ 2013ΕΠ02600001 (α. π.: 164431/5967)
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ
Α) Έγκριση τευχών δημοπράτησης και δημοπράτηση του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΛΙΑΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ», Π/Υ: 24.000,00 € από πιστώσεις: ΚΑΠ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ Β) Έγκριση συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού (α. π.: 164435/5968)
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ
Έγκριση ματαίωσης της δημοπρασίας και την εκ νέου δημοπράτηση του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΛΙΜΝΗ – ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ», Π/Υ: 500.000 € από πιστώσεις ΣΑΕΠ 526 (α. π.: 168927/6102)
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ
Α) Έγκριση τευχών δημοπράτησης και δημοπράτηση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ – ΚΟΣΜΑ ΠΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ – ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ», Π/Υ: 250.000,00 € από πιστώσεις: ΣΑΕΠ 526 Β) Έγκριση συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού (α. π.: 80/23)
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ
Α) Έγκριση τευχών δημοπράτησης και δημοπράτηση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΛΕΩΝΙΔΙΟ ΠΡΟΣ ΚΟΣΜΑ», Π/Υ: 100.000,00 € από πιστώσεις: ΣΑΕΠ 526 Β) Έγκριση συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού (α. π.: 107/27)
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ
Ορισμός Δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου ενώπιον του Τριμελούς  Πλημμελειοδικείου Καλαμάτας,  κατά την δικάσιμο αυτού στις 21-03-2016, σύμφωνα με την Α.Β.Μ.Δ./2012/108/26.11.2015 κλήση του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καλαμάτας (α.π.: 164882/61035)
ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Ορισμός Δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου ενώπιον του Τριμελούς  Πλημμελειοδικείου Καλαμάτας,  κατά την δικάσιμο αυτού στις 21-03-2016, σύμφωνα με την Α.Β.Μ.Α./2012/1852/26.11.2015 κλήση του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καλαμάτας (α.π.: 164888/61038)
ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Ορισμός Δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης,  κατά την δικάσιμο αυτού στις 02-02-2016, όπου θα συζητηθούν οι προσφυγές – αιτήσεις ακύρωσης κατά της  Περιφέρειας Πελοποννήσου  και κατά των υπ’ αριθ. 1/2013 και 2/2013 αντίστοιχα, αποφάσεων της Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών της Περιφέρειας Πελοποννήσου (α.π.: 165218/61205)
ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
Ορισμός Δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου ενώπιον του Τριμελούς  Πρωτοδικείου Τρίπολης,  κατά την δικάσιμο αυτού στις 02-02-2016, όπου θα συζητηθεί η από 19/05/2011 αγωγή του κατά των 1) Ελληνικού Δημοσίου, 2) ΔΕΣΕ Πελοποννήσου και 3) Περιφέρειας Πελοποννήσου (α.π.: 165225/61210)
ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ορισμός Δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης,  κατά την δικάσιμο αυτού στις 02-02-2016, όπου θα συζητηθεί η από 01/07/2011 αγωγή των 1) Μπάρκα Χρυσάνθης κλπ (συν. 50) κατά της Περιφέρειας Πελοποννήσου (α.π.: 165246/61221)
ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
Ορισμός Δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης,  κατά την δικάσιμο αυτού στις 02-02-2016, όπου θα συζητηθεί η από 01/07/2011 αγωγή των 1) Τζαβέλλα Βασιλικής κλπ (συν. 39) κατά της Περιφέρειας Πελοποννήσου (α.π.: 165249/61222)
ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή οδοιπορικών εξόδων σε δικαιούχους (α. π.: 10102) 
Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Έγκριση τροποποιημένων δρομολογίων στην διακήρυξη του ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. Αρκαδίας, για το σχολικό έτος 2015-2016 (α. π.: 156378/57987) 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕ
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εις βάρος του π/υ της Περιφέρειας Πελοποννήσου – Π.Ε. Αρκαδίας οικ. Έτους 2016, για τις εργασίες καθαρισμού της αίθουσας και του περιβάλλοντος χώρου του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Τρίπολης (α. π.: 197/38) 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕ
Έγκριση  δαπάνης και διάθεση πίστωσης εις βάρος του π/υ της Περιφέρειας Πελοποννήσου – Π.Ε. Αρκαδίας οικ. Έτους 2016, για τη συντήρηση του ανελκυστήρα στο κτίριο επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 29 στην Τρίπολη, όπου στεγάζονται Υπηρεσίες της Π.Ε. Αρκαδίας (α. π.: 207/41) 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕ
Κατανομή πίστωσης για την υλοποίηση του έργου “Δράσεις προβολής και προώθησης του τουριστικού και παραγωγικού τομέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου για το Έτος 2016”
Δ/ΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας με αναθεώρηση του έργου: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ», Π/Υ: 3.900.000,00 €, Αναδόχου: «ΔΙΑΤΜΗΣΗ Α.Τ.Ε.» (α. π.: 4414)
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  ΠΕ
Έγκριση παράτασης προθεσμίας στο έργο: «ΛΙΜΑΝΙ ΓΥΘΕΙΟΥ», Π/Υ: 22.160.000,00€, Αναδόχου: ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ (α. π.: 7326)
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  ΠΕ
Έγκριση 1ης παράτασης της αρχικής συμβατικής  προθεσμίας του έργου: «ΔΡΟΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗ – ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ», Π/Υ: 14.620.000 €, Αναδόχου: ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ (α. π.: 6173)
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  ΠΕ
Έγκριση 2ης παράτασης της συμβατικής  προθεσμίας για την ολοκλήρωση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΓΥΘΕΙΟ – ΑΡΕΟΠΟΛΗ – ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ», Π/Υ: 12.388.000 €, Αναδόχου: Κ/ΞΙΑ «ΚΑΣΤΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ – ΑΤΛΑΣ ΑΤΕΒΕ – ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ» (α. π.: 8533)
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  ΠΕ
Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 86 Ε.Ο. ΚΡΟΚΕΕΣ – ΜΟΛΑΟΙ – ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΚΡΟΚΕΩΝ – ΔΑΦΝΙΟΥ», Π/Υ: 1.000.000,00 € (α. π.: 9468)
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  ΠΕ
Έγκριση πρακτικού 1 Επιτροπής Διαγωνισμού, στα πλαίσια της διενέργειας του ηλεκτρονικού τακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Λακωνίας, χωρικής της αρμοδιότητας με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, συνολικού Π/Υ: 163.414,63 € χωρίς ΦΠΑ (201.000,00 € με ΦΠΑ) με δυνατότητα παράτασης δυο μηνών (αρ. διακήρυξης 7933/2015_ΑΔΑ: Ω3ΙΓ7Λ1-ΙΥΖ) (α. π.: 9219)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  ΠΕ
Έγκριση των όρων διακήρυξης και συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού δημοπρασίας του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 7ης  ΕΠ. ΟΔΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΥΡΑ- ΜΕΛΙΓΑΛΑ -ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙ)», Π/Υ: 245.000 € (α. π.: 53790)
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Έγκριση των όρων διακήρυξης και συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού δημοπρασίας του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΝΩ ΔΩΡΙΟ – ΠΛΑΤΑΝΙΑ», Π/Υ: 500.000,00 € (α. π.: 53795)
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Έγκριση δαπάνης για τη συντήρηση και επισκευή των συστημάτων συναγερμού, κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης και πυρανίχνευσης στο χώρο του Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) της Π.Ε. Μεσσηνίας (α. π.: 49169)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕ
Έγκριση δαπάνης για ανταλλακτικά και εργασία επισκευής ενός (1) φωτοτυπικού μηχανήματος KYOCERA KM – 1635,  του Τμήματος Τοπογραφίας ΔΑΟΚ της Π.Ε. Μεσσηνίας (α. π.: 50625)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕ
Έγκριση πίστωσης για την πληρωμή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών προς δικαιούχους (α. π.: 54419)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια μιας (1) web κάμερας Η/Υ για τις ανάγκες του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Μεσσηνίας (α. π.: 54420)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕ