Τρίπολη| Άδεια χρήσης δρόμου για οικοδομικές εργασίες

Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2020 14:37

Ο Δήμος Τρίπολης εξέδωσε ανακοίνωση,που υπογράφει ο Αντιδήμαρχος Αλ.Κανελλόπουλος, για άδεια χρήσης δρόμου, με διακοπή κυκλοφορίας,  για οικοδομικές εργασίες.

Αναλυτικά:ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΔΡΟΜΟΥ

Χορηγούμε στον κ.Λουκά Δημήτριο άδεια χρήσης δρόμου, με διακοπή κυκλοφορίας, στην οδό Πέτρου Μπούα, από τη συμβολή της με την οδό Μαινάλου έως τη συμβολή της με την οδό Γράνας, την Παρασκευή 13-03-2020 και κατά τις ώρες 09.00 έως 12.00 προκειμένου να προβεί σε οικοδομικές εργασίες.

Η οδοσήμανση και τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας αποτελούν ευθύνη του ενδιαφερομένου και οποιαδήποτε φθορά προκληθεί στο οδόστρωμα ή το πεζοδρόμιο βαρύνει τον ίδιο.

Η άδεια δύναται να ανακληθεί οποτεδήποτε κριθεί σκόπιμο από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ