Τρίπολη| Άδεια χρήσης δρόμου με διακοπή κυκλοφορίας για οικοδομικές εργασίες

Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2020 12:50

Ο Δήμος Τρίπολης με ανακοίνωση του Αντιδημάρχου Τρίπολης, κου Αλ. Κανελλόπουλου, παραχωρεί την παρακάτω άδεια χρήσης δρόμου με διακοπή κυκλοφορίας για οικοδομικές εργασίες.

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΔΡΟΜΟΥΧορηγούμε στον κ.Αθανάσιο Λαγό, άδεια χρήσης δρόμου,με διακοπή κυκλοφορίας, στην οδό Αγ.Δημητρίου, από τη συμβολή της με την Πλ.Αγίου Δημητρίου έως τη συμβολή της με την οδό Καρακάλου, την Πέμπτη  01-10-2020 μεταξύ των ωρών 08.00 έως 10.00, προκειμένου να σταθμεύσει γερανοφόρο όχημα για να προβεί σε μεταφορά δομικών υλικών.

Η οδοσήμανση και τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας αποτελούν ευθύνη του ενδιαφερομένου και οποιαδήποτε φθορά προκληθεί στο οδόστρωμα ή το πεζοδρόμιο βαρύνει τον ίδιο.

Η άδεια δύναται να ανακληθεί οποτεδήποτε κριθεί σκόπιμο από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ