Τρίπολη| Άδεια χρήσης δρόμου με διακοπή κυκλοφορίας για οικοδομικές εργασίες

Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2020 13:23

Ο Δήμος Τρίπολης με υπογραφή του Αντιδημάρχου Τρίπολης, κου Κανελλόπουλου, παραχωρεί την παρακάτω άδεια χρήσης δρόμου σε ιδιώτη, με διακοπή κυκλοφορίας για οικοδομικές εργασίες.

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΔΡΟΜΟΥΧορηγούμε στον κ.Κων/νο Κουσιουρή άδεια χρήσης δρόμου, με διακοπή κυκλοφορίας, στην οδό Νικηταρά 15, από τη συμβολή της με την οδό Εθνομαρτύρων έως τη συμβολή της με την οδό Πλαπούτα, την Παρασκευή 03-07-2020 και κατά τις ώρες 07.00 έως 09.00, προκειμένου να σταθμεύσει γερανοφόρο όχημα για την πραγματοποίηση μεταφοράς οικοδομικών υλικών.

Η οδοσήμανση και τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας αποτελούν ευθύνη του ενδιαφερομένου και οποιαδήποτε φθορά προκληθεί στο οδόστρωμα ή το πεζοδρόμιο βαρύνει τον ίδιο.

Η άδεια δύναται να ανακληθεί οποτεδήποτε κριθεί σκόπιμο από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ