Άδεια χρήσης δρόμου στην οδό Γεωργίου Α’ από τον Δ.Τρίπολης

Παρασκευή, 10 Μαΐου 2019 14:29

Ο Δ.Τρίπολης εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Χορηγούμε στον κ. Αποστολόπουλο Ιωάννη, άδεια χρήσης δρόμου, στην
οδό Γεωργίου Α’ (έμπροσθεν της Φιλαρμονικής),- τη Δευτέρα 13-05-2019 και
κατά τις ώρες 08:00 έως 21:00, προκειμένου να σταθμεύσει φορτηγό όχημα
για την πραγματοποίηση μετακόμισης της Φιλαρμονικής του Δήμου Τρίπολης.Η οδοσήμανση και τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας αποτελούν ευθύνη
του ενδιαφερομένου και οποιαδήποτε φθορά προκληθεί στο οδόστρωμα ή το
πεζοδρόμιο βαρύνει τον ίδιο.

Η άδεια δύναται ν’ ανακληθεί οποτεδήποτε κριθεί σκόπιμο από τις
αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ