Τρίπολη | Άδεια προσωρινής διακοπής κυκλοφορίας λόγω έργων του ΔΕΔΔΗΕ

Τετάρτη, 17 Μαρτίου 2021 14:21

Ο Δήμος Τρίπολης ανακοινώνει χορήγηση αδείας για προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας, ανάλογα με τις ανάγκες των εργασιών που θα παραγματοποιήσει ο ΔΕΔΔΗΕ, στην οδό Σοφίας, από τη συμβολή της με την οδό Παλλαντίου, από την Πέμπτη 18/03 και την Παρασκευή 19/03/2021 και μεταξύ των ωρών 07.30 έως και 15.00, για την κατασκευή διάβασης οδών από τον ανάδοχο εργολάβο της υπηρεσίας “ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ”.

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΔΡΟΜΟΥ