Τρίπολη | Διακοπή κυκλοφορίας για εργασίες στην επέκταση της οδού Δαβάκη

Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2021 13:58

Ο Δήμος Τρίπολης χορηγεί στον κ. Βασίλειο Παπαθανασόπουλο, άδεια χρήσης δρόμου με διακοπή κυκλοφορίας στην επέκταση της οδού Δαβάκη, από τη συμβολή της με την πύλη του Ιερού Ναού Αγ. Νικολάου έως τη συμβολή της με αδιέξοδο ανωνύμου οδού, την Παρασκευή  26-02-2021 και κατά τις ώρες 07.30 έως 12.00, προκειμένου να προβεί σε ρήψη σκυροδέματος

Η οδοσήμανση και τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας αποτελούν ευθύνη της ενδιαφερομένης και οποιαδήποτε φθορά προκληθεί στο οδόστρωμα ή το πεζοδρόμιο βαρύνει τον ίδιο.Η άδεια δύναται ν’ ανακληθεί οποιεδήποτε κριθεί σκόπιμο από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.