ΤΡΙΠΟΛΗ | Διακοπή κυκλοφορίας για τοποθέτηση υαλοπίνακα

Δευτέρα, 23 Απριλίου 2018 14:48

Όπως αναφέρεται σε σχετική απόφαση που υπογράφει ο εντεταλμένος σύμβουλος κ.Κακλαμάνος:

“Χορηγούμε στον κ. Θεοδωρακόπουλο Θεόδωρο άδεια χρήσης δρόμου, με διακοπή κυκλοφορίας, στην οδό Κύπρου από τη συμβολή της με την οδό Ερμού έως τη συμβολή της με την οδό Γρηγορίου Ε’, τη Δευτέρα 23-04-2018 και κατά τις ώρες 14.00 έως 16.00 προκειμένου να πραγματοποιηθεί τοποθέτηση υαλοπίνακα.Η οδοσήμανση και τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας αποτελούν ευθύνη του ενδιαφερομένου και οποιαδήποτε φθορά προκληθεί στο οδόστρωμα ή το πεζοδρόμιο βαρύνει τον ίδιο.
Η άδεια δύναται ν’ ανακληθεί οποτεδήποτε κριθεί σκόπιμο από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου”.